Israëlische hightech bedrijven ontslaan werknemers

Highech park Ranaana. Screenshot YouTube

Een derde van de Israëlische technologiebedrijven is van plan werknemers te ontslaan vanwege de crisis die het coronavirus veroorzaakt. Zeven bedrijven zijn hier al mee begonnen. Dit wijst een onderzoek uit van durfkapitaalonderneming Viola Ventures wat gisteren is uitgevoerd onder 150 leidinggevenden en HR medewerkers van Israëlische hightech bedrijven. Dit meldt het financiële dagblad Globes.

De enquête is een update van een eerder onderzoek die het fonds vorige week heeft uitgevoerd. De nieuwe enquête geeft ook aan dat twee derde van de bedrijven het aannemen van nieuwe arbeidskrachten heeft bevroren. Dit is een grote stijging ten opzichte van een gelijksoortig onderzoek wat vorige week gehouden werd. Daarin werd gemeld dat slechts 30% van de bedrijven het aannemen van nieuwe arbeidskrachten had opgeschort, of van plan was dit te doen.

Uit de antwoorden van de bedrijven vorige week en uit de enquête van gisteren blijkt dat de helft van de bedrijven die nu werken met een aanwervingsstop, vorige week niet hadden verwacht dat ze zich in deze situatie zouden bevinden.

Het onderzoek geeft ook aan dat de onverwachte situatie die door het virus wordt veroorzaakt, ook een aanzienlijk effect zal hebben op de inkomsten van een groot deel van de bedrijven. Vorige week zei 45% van de hightech ondernemingen in Israël dat ze geen effect van het coronavirus op hun bedrijf zagen; deze week zei slechts 5% van de bedrijven dat ze niet waren getroffen.

55% van de bedrijven is nog steeds voorzichtig in hun beoordelingen en is van mening dat het effect van het virus niet nauwkeurig kan worden ingeschat. 19% antwoordde dat ze hun omzetrichtlijnen voor het hele jaar niet zouden halen. 15% denkt dat de doelstellingen voor het eerste en tweede kwartaal niet gehaald kunnen worden. Een week geleden dacht slechts 5% van de bedrijven dat het coronavirus geen echt effect zou hebben op hun bedrijf.

De meeste bedrijven melden dat het virus hun verdienmodellen verandert. 22% heeft het verdienmodel al herzien en 67% zei van plan in de nabije toekomst te doen. Het virus heeft ook gevolgen voor de budgetten van bedrijven. 45% van de respondenten in de enquête melden een verlaging van hun marketingbudget. Een derde is van plan in de nabije toekomst te bezuinigingen op marketingbudgetten. Twee derde van de bedrijven meldt dat ze van plan zijn overeenkomsten met nieuwe leveranciers op te schorten, of dat al hebben gedaan.

In de afgelopen twee weken is de wisselkoers van de shekel ten opzichte van de dollar gestegen van 3,44 shekel voor 1 dollar op 5 maart naar 3,74 shekel voor 1 dollar. 60% van de bedrijven meldt dat ze de afgelopen dagen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om shekels met dollars te kopen. De meesten deden dit toen de shekel op 3,60 stond ten opzichte van de dollar. Start-ups ontvangen investeringen en inkomsten in dollars en besteden die in shekels. Viola moedigt deze bedrijven nu aan om shekels te kopen, voordat de stijging van de shekel ten opzichte van de dollar eindigt en de koers weer daalt.

“De bedrijven stellen hun budgetten aan het begin van het jaar vast en maken schattingen wat de koers zal zijn. Eind december en begin januari, toen de meeste bedrijven hun budgetten vaststelden, was de koers 3,43 shekel voor 1 dollar. Wat er nu gebeurt, door het coronavirus, maar ook door de daling van de olieprijzen en de daling van de prijs van het aardgas dat Israël exporteert, is dat de shekel ten opzichte van de dollar is gestegen tot een niveau dat al jaren niet niet is gezien.”, zegt Viola Ventures general partner Ronen Nir. “Voor bedrijven die hun budget voor een specifieke prijs hadden ingecalculeerd, betekent dit dat hun shekel budget met 10% is gestegen zonder dat ze iets hadden gedaan. Ze kunnen nu meer werknemers in dienst nemen met hetzelfde aantal dollars.”

Advertentie (4)