NIK stuurt Joodse Gemeenten en sjoels informatie i.v.m. COVID-19 CORONA-virus

Het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap)heeft vandaag alle Joodse Gemeenten, sjoels en rabbinale functionarissen een informatieblad gestuurd over het COVID-19 Coronavirus.

De informatie is opgesteld mede op verzoek vanuit de kehillot en samengesteld op basis van informatie van het CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarvan het NIK lid is. Ook bedrijven en scholen informeren hun werknemers en scholieren over hoe om te gaan met de verspreiding van het virus.

In de informatie wordt onder meer het belang van voorzorgsmaatregelen benadrukt, zoals het regelmatig wassen van de handen met zeep; het achterwege laten van het gebruikelijke handen schudden en aandacht voor het verdelen van Hamotsie.

NIK-secretaris Ruben Vis: “Uit de adviezen blijkt dat er vooralsnog geen reden is om activiteiten zoals huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en kindersjoeldiensten niet door te laten; hiervoor kunnen de instructies van het RIVM en/of de regionale GGD/GG&GD worden gevolgd”.

Advertentie (4)