Pesach melodieën van Hans en Asher Bloemendal bij het NIK online

Hans Bloemendaal. Foto archief

Pesach nadert. In andere jaren komen we bij elkaar om de Seder te vieren. Dit jaar zal het anders zijn; ieder huishouden voor zichzelf. In meer huizen dan ooit zal de Sederavond worden gevierd. Dat kan. Maar hoe gaan de melodieën ook alweer?

De melodieën die ons ieder jaar weer zo vertrouwd klinken en we zo graag meezingen. Maar nu gaan we het zelf doen, in kleine kring, dezelfde teksten, dezelfde Seder èn dezelfde melodieën.

Volg deze link https://www.nik.nl/chazzanoet/Thuis/thuis.htm#Sederavond 

Je komt dan rechtstreeks bij de Seder-liederen zoals chazzan Hans Bloemendal en zijn zoon ze ooit voor het Joods Nationaal Fonds in 1976 hebben opgenomen.

Zo kan iedereen zich thuis voorbereiden op de avond van de seder en de traditionele seder melodieën proberen zich (weer) eigen te maken.

Maar je kan ook gewoon luisteren naar deze typisch Joods Nederlandse liederen voor de sederavond.

Met dank aan JNF & fam. Bloemendal