Standard & Poor positief over economische vooruitzichten Israël

Foto Screenshot YouTube

Het internationale ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) heeft de lange- en korte termijnratings van Israël op AA- / A-1 + met stabiele vooruitzichten bevestigd.

Er werd algemeen verwacht dat S&P rating bureau Moody’s zou volgen en de vooruitzichten zou verlagen.

In haar aankondiging zegt S&P dat de Israëlische economie dit jaar met 5,5% zal krimpen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Verwacht wordt dat het overheidstekort dit jaar zal oplopen tot meer dan 10% van het bruto binnenlands product met een overheidsschuld die stijgt tot bijna 71% van het BBP eind 2020.

Maar door de sterke macro-economische basis, de hoge monetaire flexibiliteit en de kracht van de grote hightechsector in het land kan Israël de schok opvangen.

“We zouden een negatieve ratingactie kunnen geven als de economische neergang dieper en langer gaat duren dan onze prognoses, aangezien dit zal leiden tot een verslechtering van de openbare financiën over meerdere jaren. Dit scenario kan zich voordoen als de beleidsmaatregelen om de pandemie te verzachten minder effectief zijn dan we momenteel aannemen. Bovendien zou de neerwaartse ratingdruk kunnen toenemen als de externe of binnenlandse veiligheidsrisico’s verslechteren.”

“We gaan ervan uit dat de COVID-19-schok van korte duur zal zijn en voorspellen dat de economie in 2021 met meer dan 6% zal herstellen, ondersteund door het herstel van de wereldeconomie.”

De ratingbeoordeling van S&P komt nadat het concurrerende bureau Moody’s zijn ratingvooruitzichten van stabiel naar neutraal heeft verlaagd. Aangezien de huidige rating van Moody’s al een niveau lager is dan die van S&P en Fitch, was de verwachting op de markt dat de downgrade van Moody’s de vooruitzichten van S&P zou beïnvloeden. Maar dit is niet gebeurd.

Advertentie (4)