500.000 werkelozen in Israël in 2021

Het kantoor van de dienst arbeidsvoorziening. Foto ministerie van Sociale Zaken

Tijdens de coronavirus crisis is het werkloosheidspercentage opgelopen van 3,4% tot 27,5% van de beroepsbevolking, ruim 1.2 miljoen werklozen. Overheidsfunctionarissen zeggen aanwijzingen te hebben om tegen het begin van 2021 nog steeds 500.000 werkelozen te verwachten.

Sinds het begin van de virus pandemie hebben ongeveer 250.000 Israëliërs hun baan verloren en zijn bijna een miljoen Israëliërs op onbetaald verlof gestuurd. Hoewel velen weer aan het werk zijn, wordt het aantal werklozen op dit moment nog geschat op ongeveer 950.000.

Veel bedrijven aarzelen om het personeel dat op onbetaald verlof is gestuurd weer in dienst te nemen, ondanks een premie van de overheid van 7.500 shekel voor ieder terugkerend personeelslid.

Het probleem voor de mensen die op onbetaald verlof zijn gestuurd is dat deze maand een einde komt aan de speciale regeling waarbij zij een gedeelte van hun salaris van de overheid ontvangen. Ze moeten nu een werkeloosheidsuitkering aanvragen en hebben dan waarschijnlijk een maand geen inkomsten.

Veel hotels zijn nog gesloten en de vraag is of ze open zullen gaan nu de grenzen van het land nog steeds voor buitenlanders zijn gesloten.

Er wordt geschat dat ruim 4.000 horeca ondernemingen de virus pandemie niet zullen overleven.

Veel winkeliers en filiaalbedrijven hebben hun personeelsbestand aanzienlijk teruggebracht. Door de onzekere financiële toekomst is de kooplust er wel een beetje af bij de Israëlisch bevolking.

De toeristenindustrie is het zwaarst getroffen en gaat uit van een verloren jaar. Het is maar de vraag of in 2021 toeristen in grote getale naar Israël kunnen komen.

Niet alleen de overheid maar ook de vakbonden maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Daarbij komt dat de nieuwe regering Netanyahu nog geen budget heeft opgesteld.

Advertentie (4)