“Israëlische economie krimpt dit jaar met 6,2%”, zegt OESO

Minister van Financiën Katz. Screenshot YouTube

De prognose over Israëlische economie door de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is somberder dan die van de Bank of Israel en gaat dit jaar uit van een negatieve groei van 6,2%. Dit is vergelijkbaar met de voorspelling die het IMF op 14 april heeft gepubliceerd. De Bank of Israel ziet de economie met slechts 4,5% krimpen.

Als Israël in de winter wordt getroffen door een tweede golf van de coronavirus pandemie, zal de economie volgens de OESO dit jaar zelfs met 8,3% krimpen en niet herstellen vóór 2022. Voor 2021 ziet de OESO het BBP van Israël met 5,7% groeien in 2021, of met 4,4% bij een verdere uitbraak van het virus.

Het rapport van de OESO zegt dat de Israëlische maatregelen – waarbij de economie zo goed als gesloten werd – streng waren in vergelijking met die van andere landen, maar deze maatregelen duurden korter. Het ziet de Israëlische economie langzaam herstellen, met een hoge werkloosheid en onzekerheid die de economische prestaties zullen blijven drukken. Een tweede coronavirus golf zal het herstel verder vertragen en meer faillissementen en economische schade op lange termijn veroorzaken.

De OESO voorspelt dat de werkloosheid in Israël tegen het eind van 2020 zal dalen tot 7,5% en tot 6,6% bij het einde van 2021, ervan uitgaande dat er geen tweede golf van het virus is.

Op basis van deze veronderstelling, voorspelt de OESO dat het begrotingstekort eind dit jaar 11,1% van het BBP zal bedragen en tegen 2021 zal dalen tot 8,4%.

Bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus aan het begin van de winter, zal het werkloosheidscijfer eind 2020 8% zijn, maar zal daarna weer stijgen tot 8,8%, voorspelt de OESO, terwijl het begrotingstekort eind dit jaar 12% van het BBP zal bereiken, waardoor de staatsschuld van het land stijgt naar 78,7%.

Een tweede uitbraak van het coronavirus zal betekenen dat het tekort naar verwachting ook in 2021 dubbelcijferig zal zijn, namelijk 10,4%, waardoor de schuld BBP-ratio nog hoger wordt, tot zelfs 86,6% in 2022.

De OESO merkt op dat ondanks de snelle verspreiding van het coronavirus het sterftecijfer in Israël tot dusver redelijk laag is gebleven, 300 op het moment van schrijven, en schrijft dit toe aan de lage gemiddelde leeftijd van de bevolking en aan een goede volksgezondheids systeem van het land.

Het rapport vermeldt dat Israël een van de eerste landen was die buitenlandse bezoekers de toegang tot het land ontzegde, het volgen van mobiele telefoons gebruikte om het lockdown-beleid af te dwingen, een relatief groot aantal tests voor het virus uitvoerde en financiële middelen injecteerde die 0,7% van het BBP bedroegen om het volksgezondheidssysteem te versterken.

De OESO schat dat de sluiting een derde van de economische activiteit in Israël heeft stilgelegd en is van mening dat sinds de opheffing van de afsluiting de particuliere consumptie met creditcards zich snel heeft hersteld en de niveaus heeft bereikt die vergelijkbaar waren met die van vóór de pandemie van eind mei.

In toerisme, horeca en amusement is de bedrijvigheid echter nog steeds zeer laag.

Het rapport stelt dat de regering en de centrale bank passende maatregelen hebben genomen om het gezinsinkomen en de liquiditeit van bedrijven te ondersteunen, en beveelt aan deze maatregelen voort te zetten totdat de economie weer een groeipad volgt.

Ze schrijven echter ook dat als het herstel zwak is, verdere maatregelen nodig kunnen zijn om de werkgelegenheid aan te moedigen, de beroepsopleiding te versterken en de liquiditeit voor kleine bedrijven te vergroten, en het beveelt de Israëlische regering aan dat de Bank of Israel in dergelijke omstandigheden de liquiditeit verder moet versoepelen en haar aankoopbeleid voor activa moet uitbreiden.