Israëlische startup maakt van schadelijk afvalwater hernieuwbare energie

Afvalwater zuiveringsinstallatie van AgRobics. Foto AgRobics

Wereldwijd produceren gemeenten en voedselverwerkende bedrijven veel schadelijk en moeilijk te behandelen afvalwater. Dit giftige water wordt in sommige gevallen gedumpt in rivieren of in watervoerende grondlagen.

De in Shfar’am gevestigde startup AgRobics heeft een nieuwe “bio-stabilisator” -technologie ontwikkeld om de zuivering van afvalwater te verbeteren en biogas uit het afvalwater te wekken voor energieproductie

“Afvalwater is een wereldwijde uitdaging in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. De behandeling ervan vergt veel energie en chemicaliën”, zegt AgRobics mede-oprichter prof. Isam Sabbah, hoofd van de afdeling Biotechnologie Engineering aan het Braude College in Karmiel.

“Afvalwater wordt daarom gezien als een hinder, die twee tot vijf procent van de energieproductie van een land vereist. AgRobics ziet deze ‘hinder’ als een kans, om deze afvalstroom om te zetten in schoon water en energie.”

De gepatenteerde technologie van de start-up, ondersteund door het waterbedrijf Mekorot, bevat een combinatie van oude mico-organismen en moderne techniek. Wanneer afvalwater door de reactor wordt getransporteerd, slikken archaebacteriën de verontreinigende stoffen op, reinigen ze het water en scheiden ze “waardevol biogas” uit dat wordt gebruikt om hernieuwbare energie te produceren.

De technologie is met succes getest op afvalwaterzuiveringslocaties in Karmiel en Netufa en in een voedselfabriek in het zuiden van Israël.

AgRobics werkt nu aan de oprichting van zijn eerste demonstratiefabriek in Californië, na het ontvangen van een BIRD Foundation-subsidie ​​voor het ontwikkelen van hun innovatieve anaërobe afvalwaterbehandeling voor voedselverwerkingsfabrieken.

Sinds de samenwerking is aangekondigd, heeft AgRobics een memorandum van overeenstemming ondertekend om het afvalwater van een van ‘s werelds grootste producenten van gedroogd fruit te behandelen.

“We kunnen volledig duurzaam zijn. We hebben geen energie nodig om onze behandeling uit te voeren want we produceren energie”, zegt AgRobics CEO Gilad Horn.

“Alleen al van het biogas dat we produceren, kunnen we van een fabriek een netto-energieproducent maken. Dit is hopelijk waar we naartoe gaan met toekomstige afvalverwerking.”

Hoewel de oplossing van cruciaal belang kan zijn voor de industrie en gemeenten in ontwikkelde landen, benadrukt Sabbah het potentieel van het afvalwaterverwerkingssysteem voor ontwikkelingslanden.

“Met AgRobics kunnen gemeenschappen water en kunstmest opnieuw gebruiken voor landbouw en schone energie opwekken voor de bewoners.”

Advertentie (4)