Archeologisch bewijs gevonden in Jeruzalem uit de periode dat de Joden naar Zion terugkeerden