Pieter Omtzigt gaat kamervragen stellen over Nederlands geld naar Palestijnse terroristen

Foto: Pieter Omtzigt (Screenshot Youtube)

Omtzigt heeft zijn pijlen gericht op het subsidiebeleid van de Nederlandse regering nu bekend is geworden dat Nederlandse hulpgelden zijn gebruikt voor het financieren van salarissen van enkele Palestijnse terroristen.

Dat heeft het CDA-kamerlid bekend gemaakt via Twitter. Aangehecht bij de tweet was een reeks vragen die de Twentenaar heeft opgesteld samen met partijgenoot kamerlid Van Helvert. De vragen zijn gericht aan minister Kaag.

Van Helvert schrijft op Twitter rake woorden: “Juist om steun te kunnen geven aan de Palestijnse ontwikkelingen, moet het geld goed terecht komen. Misbruik van de hulpgelden veegt draagvlak onder de steun weg”.

Aan de vragen te zien, poogt Pieter Omtzigt niet alleen achter het feitenrelaas te komen hoe de regering op bepaalde momenten met deze kwestie is omgegaan, maar ook te informeren op welke wijze de regering zichzelf gaat onderzoeken.

Dit zijn de vragen van kamerleden Omtzigt en van Helvert:

 1. Kunt u de hele briefwisseling tussen UK Laywers for Israel en de Nederlandse regering aan de kamer toekomen?
 2. Heeft u, met de kennis van nu, een aantal vragen van hen onvolledig beantwoord? Zo ja, welke signalen zijn niet goed opgepakt?
 3. Op welke datum heeft UAWC de Nederlandse vertegenwoordiging geïnformeerd over het feit dat twee van haar medewerkers gearresteerd waren als terrorisme verdachte?
 4. Op welke datum heeft UAWC de salarissen van deze twee medewerkers stop gezet?
 5. Hoe lang (van welke datum tot welke datum) is er geld betaald aan deze twee medewerkers? en hoeveel salaris betreft het?
 6. Op welke datum was het bij Nederland duidelijk dat de twee medewerkers betaald zijn?
 7. Hoeveel geld zou UAWC ontvangen aan subsidie van Nederland dit jaar en hoeveel daarvan is al overgemaakt? En op welke data is dat gebeurd?
 8. Kunt u de laatste twee audits van UAWC aan de kamer doen toekomen alsmede alle jaarrekeningen of stukken waarmee de Nederlandse subsidie van UAWC verantwoord is over de jaren 2017-2020?
 9. Acht u de controle over substantiële subsidiebedragen aan UAWC de afgelopen jaren voldoende?
 10. Wie gaat nu onderzoek uitvoeren en wat is de onderzoeksopdracht?
 11. Kunt u deze vragen een voor een, zorgvuldig en binnen drie weken beantwoorden?

Onze verslaggever in Israel, Joop Soesan, heeft reeds op 3 oktober 2019 een artikel op Joods.nl gepubliceerd waarin hij schrijft dat de betreffende Palestijnse NGO met Nederlandse hulpgelden banden heeft met terreurorganisatie PFLP.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Advertentie (4)