In Dimona is bewijs gevonden hoe 100.000 jaar geleden moderne mensen Afrika verlieten

Jongeren uit Dimona onthullen het verleden van de stad van voor de oudheid. Foto IAA

Bij recente opgravingen, uitgevoerd door de Israel Antiquities Authority, samen met lokale jongeren uit Dimona, ter voorbereiding van de aanleg van een zonne-energieveld en gefinancierd door de Electric Company, werd een midden-paleolithische vuurstenen klopplaats ontdekt die tussen 250.000 en 50.000 jaar geleden bestond. Degenen die hielpen bij het blootleggen van de unieke prehistorische site waren jongeren uit de stad.

De nieuw ontdekte site in de buurt van Dimona is klein. Prehistorische mensen kwamen hier schijnbaar aan om toegang te krijgen tot het overvloedig aanwezige natuurlijke vuursteen, waaruit ze hun gereedschap maakten.

De site hier is uniek vanwege de vuursteen klopping-technologie, bekend als ‘Nubian Levallois’, die zijn oorsprong heeft in Afrika. Onderzoekers volgen het pad van deze technologie om de migratieroutes van moderne mensen van Afrika naar de rest van de wereld te begrijpen, ongeveer 100.000 jaar geleden.

Meer dan 100.000 jaar oud vuursteen. Foto IAA

Volgens de opgravingsdirecteuren, de prehistorische onderzoekers Talia Abulafia en Maya Oron van de Israel Antiquities Authority, “is dit het eerste bewijs van een ‘Nubische’ vuursteenindustrie bij een archeologische opgraving in Israël.

De geknakte vuursteen artefacten bleven achter op de oorspronkelijke plaats waar de mensen zaten en de gereedschappen creëerden. Deze productie wordt geïdentificeerd met moderne menselijke populaties die 150-100-duizend jaar geleden in Oost-Afrika woonden en van daaruit over de hele wereld migreerden.

Ruim 100.000 jaar oud vuurstenen werktuig. Foto IAA

In het afgelopen decennium zijn er nogal wat Nubische sites ontdekt in het Arabische schiereiland. Dit heeft ertoe geleid dat veel geleerden beweren dat de moderne mens Afrika heeft verlaten via het Arabische schiereiland. De Dimona-locatie lijkt het meest noordelijke voorbeeld te zijn van de in situ gevonden Nubische vuursteen en dus het markeren van de migratieroute: van Afrika naar Saoedi-Arabië en vandaar misschien naar de Negev.

Meer dan 100.000 jaar oude vuurstenen werktuigen. Foto IAA

De opgraving vond plaats onder de schaduw van de uitdagingen van het COVID-19 virus die de gezondheid en economie van Israëlische burgers in het algemeen en de inwoners van Dimona in het bijzonder beïnvloeden.

Volgens Svetlana Talis, archeoloog van het Northern Negev-district bij de Israel Antiquities Authority, “is Dimona een van de zwaarst getroffen steden bij de tweede golf van de uitbraak van het coronavirus en stond het zelfs op het punt te worden afgesloten.

Archeoloog Mia Oron op de site. Foto IAA

Na zich af te vragen wat te doen tijdens de zomervakantie, kwamen lokale jongeren uit Dimona naar de opgraving om te werken en hielpen hun families en om een site van bijzonder belang te ontdekken.

Luchtfoto van de vind locatie bij Dimona. Foto IAA

Dit alles maakt deel uit van een project dat de afgelopen jaren door de Israel Antiquities Authority is gepromoot en geleid en dat tot doel heeft ‘onze jongeren dichter bij hun eigen culturele erfgoed te brengen.’

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!