‘Spanning’ – De Parasja met Yanki Jacobs

Ter illustratie

De afgelopen periode besteed ik veel tijd aan problemen die indirect het resultaat zijn van een veranderende corona wereld. Veel studenten of young professionals die doorgaans druk waren met studie of werk hebben hun gebruikelijke routine zien wegvallen. Het thuiszitten in combinatie met het besef dat de veronderstelde zekerheden toch minder zeker en voorspelbaar zijn dan aanvankelijk gedacht, leidt bij veel jongeren tot problemen met partners of huisgenoten en vaak ook met zichzelf.  

Toen ik deze week een studente bezocht die wegens een stomme fout in detentie was beland, vroeg ik mezelf af of het bestaande problemen zijn die nu, wegens gebrek aan afleiding en routine, aan de oppervlakte komen of dat er nieuwe problemen ontstaan. 

“De zegen, als jullie luisteren naar de geboden van de Eeuwige, jullie G-d, die ik jullie vandaag voorschrijf”. (Devariem 11:27)“Als jullie afdwalen van de weg die ik jullie vandaag voorschrijf” (Devariem 11:28) 

Nieuwe dingen vinden we bijzonder. Met een zojuist aangeschafte auto rijden we voorzichtiger dan met een auto die al een tijdje in ons bezit is. De eerste schooldag, of de eerste dag op werk, zijn we enthousiast. En dus gebruikt de Thora in de voorgaande zinnen heel bewust het woord ‘vandaag’. Het woord ‘vandaag’ duidt op enthousiasme, spanning, iets nieuws.  

Daarmee benadrukt de Thora dat het Jodendom nooit mag verworden tot een sleur van routinehandelingen. Want de mens kan van nature geen sleur verdragen. Dus het moment dat ‘het goed doen’ is gedegradeerd tot een sleur, is het enthousiasme verdwenen en gaat men dus bijna automatisch opzoek naar een ander enthousiasme, een ander ‘hajom – vandaag’, een nieuwe uitdaging, maar dan wel vaak buiten het Jodendom om.  

Voor ons als Joodse gemeenschap is het dus belangrijk dat we alles op alles zetten om onze mensen in de gelegenheid te stellen het Jodendom op een toegankelijke en daardoor enthousiaste wijze te laten beleven. Indien wij dat immers niet doen, dan zal men elders de uitdaging gaan zoeken en kunnen ze onverhoopt voor de Joodse gemeenschap verloren gaan.  

Maar ook voor de bredere samenleving is deze gedachte interessant. Nu veel mensen vanuit huis gaan werken of zelfs hun banen  verliezen, hebben wij de opdracht ervoor te zorgen dat onze medemensen niet op een verkeerde plaats belanden om daar de uitdaging te gaan zoeken. De bovengenoemde studente, een superintelligente vrouw die nota bene zelf rechten studeert, was slechts op zoek naar spanning, maar heeft daardoor haar naasten en vele anderen zwaar beschadigd. Het is dus een goede zaak en zelfs een must, dat wij alert blijven en nadenken hoe wij, ondanks de veranderingen die gaande zijn, toch de hunker naar spanning dusdanig kunnen begeleiden dat het enthousiasme steeds op de juiste plaats zijn heilzaam werk verricht.

De Parasja, afdeling in de Torah die wereldwijd in de synagogen worden gelezen, is deze week: Re’eh. (Devariem 11:26 t/m 16:17. Sjabbat begint 14 aug om 19:30 uur en eindigt op 15 aug om 21:56 uur.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!