Waarom Palestijnen het liefst voor Israëlische werkgevers werken

Screenshot YouTube

De werkomstandigheden voor Palestijnen die in Israël en de nederzettingen werken, zijn veel beter dan in de Palestijnse Autoriteit, zeggen een Israëlisch Arabische arbeidsadvocaat en een Palestijnse arbeider in twee interviews in het PA-tv-programma Workers ‘Affairs.

De Palestijnse arbeider legde uit dat de omstandigheden zo veel beter zijn dat veel Palestijnse arbeiders de voorkeur geven om voor Israëlische werkgevers te werken.

De Israëlisch-Arabische arbeidsadvocaat Khaled Dukhi, die samenwerkt met de Israëlische NGO Workers Hotline, verklaarde in het PA-tv-programma dat de Israëlische arbeidswet “zeer goed” is omdat het geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen of tussen Israëliërs en Palestijnen. Hij legde echter uit dat Palestijnse arbeiders die in Israël of in de nederzettingen werken, nog steeds veel te lijden hebben van het feit dat Palestijnse tussenpersonen een deel van hun salaris “stelen”:

“De Palestijnse vrouwelijke arbeiders in de Israëlische landbouwsector genieten veel rechten, zoals elke Israëlische arbeider in de landbouwsector: het salaris is hoger dan het minimumloon, 14 vakantiedagen per jaar in de eerste vier jaar, 2000 Shekel jaarlijkse herstelvergoeding, doorbetaling tijdens islamitisch of Joodse feestdagen. Het is een kwestie van keuze. Maar in werkelijkheid ontvangen Palestijnse arbeiders – en vooral de vrouwelijke Palestijnse arbeiders – deze dingen niet. Waarom, vroeg de tv presentator? ‘De Palestijnse tussenpersoon houdt in de praktijk 50%, 60% soms zelfs 70%van haar loon in.’ Nee, hij trekt niets af, hij deelt haar salaris. Als haar dag salaris 180 Shekel is, ontvangt ze uiteindelijk 60 Shekel. De Palestijnse tussenpersoon steelt tweederde van haar salaris. Excuseer het woord maar “steelt” is het juiste woord.”
[Officiële PA-tv, Arbeidersaangelegenheden , 16 maart 2016]

In een andere aflevering van Workers Affairs verklaarde Qassem Abu Hadwan, een arbeider uit Hebron, dat Palestijnse arbeiders wel “gedwongen” worden om in Israël te gaan werken omdat Palestijnse werkgevers hen uitbuiten en minder dan de helft betalen van wat zij in Israël betaald krijgen:

“Het gebrek aan toezicht op Palestijnse eigenaren van bedrijven en fabrieken en hun uitbuiting van arbeiders is wat mensen naar Israël heeft gedwongen. Was het salaris in de PA maar minstens de helft van het salaris in Israël, dan zou niemand zou in Israël werken, maar arbeiders moeten naar Israël, omdat niemand in de PA hen geeft wat ze zouden moeten verdienen voor hun werk.”
[Officiële PA-tv, 4, 16 februari 2016]

Abu Hadwan verklaarde dat hoewel Israëlische werkgevers ook Palestijnse arbeiders “uitbuiten”, ze hun geven waar ze recht op hebben.” Hij legde uit dat Palestijnen niet in Israël zouden werken als de omstandigheden in de PA beter waren, maar aangezien “een maand werk hier in de PA gelijk staat aan een week werk in Israël”, worden mensen ertoe aangezet werk te zoeken in Israël of in de nederzettingen.

De gastheer van het programma concludeerde dat uitbuiting en lage lonen de reden zijn waarom Palestijnse arbeiders er de voorkeur aan geven om in Israël en de nederzettingen te werken, en hij stelde voor hoe de PA dit zou moeten veranderen:

PA TV-presentator: “We hebben investeringen nodig en om de rechten van de arbeiders te eerbiedigen. Wat de arbeiders motiveert om, zoals we zeiden, te gaan werken in het binnenland dwz Israël, of naar de nederzettingen, is de uitbuiting die plaatsvindt in de PA en het lage inkomen. “
[Officiële PA-tv, 4 en 16 februari 2016]

Het feit dat Palestijnen dubbel worden betaald in Israël en door Israëlische werkgevers op de Westelijke Jordaanoever wordt bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van de PA.

Palestinian Media Watch rapporteerde over de bevindingen van het bureau voor 2014, waaruit bleek dat Palestijnen die voor Israëlische werkgevers werkten twee keer zo veel betaald krijgen als wat Palestijnse werkgevers hen op de Westelijke Jordaanoever betaalden, en drie keer zoveel als in de Gazastrook. In februari 2016 publiceerde het bureau soortgelijke bevindingen voor 2015:

“Het gemiddelde (dag) loon voor werknemers op de Westelijke Jordaanoever was 94,1 Shekel en 61,9 Shekel in de Gazastrook, terwijl het gemiddelde voor werknemers in Israël en de nederzettingen 198,9 Shekel was.”
[Officieel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , 26 februari 2016]

PMW heeft soortgelijke verklaringen van Palestijnen gedocumenteerd die getuigen van het feit dat de omstandigheden van de Palestijnse arbeiders in Israël veel beter zijn dan in de PA. 

Directeur van het Centrum voor Democratie en Arbeidersrechten Hassan Al-Barghouti verklaarde op 11 mei 2016 op PA TV dat “120.000 Palestijnen in Israël en de nederzettingen werken”. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek van de PA heeft verklaard dat “het aantal arbeiders uit de Westelijke Jordaanoever dat in Israël en de nederzettingen werkt 112.300 in 2015 bedroeg. “[Officieel PA-dagblad  Al-Hayat Al-Jadida , 26 februari 2016]

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)