Amsterdamse wethouder ontneemt joodse scholen gemeentelijke subsidie

Beveiliging Joodse school Amsterdam. Screenshot YouTube

In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad schrijft PvdA-wethouder van onderwijs Marjolein Moorman dat zeven scholen de gemeentelijke subsidie verliezen omdat hun ouderbijdrage te hoog is, hieronder vallen ook de Joodse scholengemeenschap JBO en Cheider.

Eerder had de wethouder van onderwijs bepaald dat de ouderbijdrage niet hoger mag zijn dan 225 euro om situaties te voorkomen waarin ouders de bijdrage niet kunnen betalen waardoor hun kind niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten.

“Elke school moet voor ieder kind toegankelijk zijn zonder drempels aan de voorkant,” zegt de wethouder tegen het Parool.

Gelijkheid is een mooi streven, alleen gaat de wethouder voorbij aan het feit dat de ouderbijdrage voor de beide Joodse scholen zo hoog is vanwege de extra beveiligingskosten die nodig zijn om de kinderen te beschermen.

Het is een schande dat deze wethouder daar kennelijk geen oog voor lijkt te hebben. De hoofdredacteur van het NIW, Esther Voet, heeft gelijk: deze wethouder zich moet schamen.

Het zou deze wethouder sieren haar fout te erkennen en rekening te houden met de speciale omstandigheden waarin Joodse schoolkinderen les krijgen. Beveiliging is geen luxe.

Als er vanuit de overheid onvoldoende financiën beschikbaar worden gesteld om Joodse schoolkinderen te beveiligen, dan moet de school ervoor zorgen dat er voldoende geld komt voor een afdoende beveiliging.

Er zit dan niets anders op dan de ouderbijdrage zodanig vast te stellen dat de beveiligingskosten kunnen worden betaald, zodat de kinderen veilig les kunnen krijgen.

Het is onbegrijpelijk dat uitgerekend een Amsterdamse wethouder voorbij gaat aan dreigingen waar joodse instellingen mee te maken hebben en de miljoenen euro’s kosten voor de beveiliging die dat jaarlijks met zich meebrengt.

Als de wethouder het niet wist, is ze onbekwaam. Wist ze het wel, dan is ze echt de weg kwijt.

UPDATE 17.00 uur:

Hoofdredacteur Esther Voet (NIW) komt morgen met meer informatie over deze kwestie.

UPDATE 16.00 uur:

De woordvoerder van wethouder Moorman heeft ons schriftelijk het volgende laten weten:

De door jullie gebruikte informatie is onjuist. Het college van Amsterdam heeft gestelt dat de algemene vrijwillige ouderbijdrage niet hoger mag liggen dan € 225,-, anders wordt de subsidie ingetrokken.

We maken een uitzondering voor de bijdrage die gevraagd wordt voor beveiligingskosten. Als scholen dus een algemene vrijwillige ouderbijdrage vragen (max 225) en daarnaast een bijdrage voor beveiliging kunnen ze ook aanspraak maken op gemeentelijke subsidies.

Nu staat er dat de scholen geen gemeentesubsidie meer krijgen omdat ouders meebetalen aan de beveiliging van hun kinderen.

Lees ook:
Joodse school Maimonides superschool van het jaar

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)