Israël daalt drie plaatsen op wereldranglijst voor ‘digitale gereedheid’

Ter illustratie. Foto Startup Nation.rog

Israël is drie plaatsen gedaald, van plek 16 naar plek 19 in de 2020 IMD World Digital Competitiveness Ranking, een analyse van hoe 63 economieën digitale technologieën gebruiken, wat zou kunnen helpen voorspellen dat ze in staat zijn om de pandemie van het coronavirus te doorstaan.

Op de ranglijst staan de Verenigde Staten en Singapore respectievelijk op de eerste en tweede plaats, ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Denemarken werd derde, één plaats hoger dan vorig jaar, en Zweden vierde, één plek lager dan vorig jaar.

Het digitale concurrentievermogen van economieën is een van de factoren die kunnen helpen voorspellen welke economieën zich snel zullen herstellen van de virus pandemie en welke langzamer zullen herstellen, aldus de auteurs van het rapport.

“De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van zowel individuen als de particuliere sector kan ook een groot deel van de puzzel vormen voor landen die proberen hun economie weer op te bouwen na de mishandeling van COVID”, zegt Christos Cabolis, hoofdeconoom van het IMD World Competitiveness Center.

In 2016 en 2017 bleef Israël stabiel op de 13e plaats, in 2018 pakte Israël de 12e plek en in 2019 kwam het uit op plek 16.

De methodologie van de ranglijst verdeelt het digitale concurrentievermogen in drie hoofdpijlers: kennis, het vermogen van het land om nieuwe technologieën te ontdekken, begrijpen en te bouwen; technologie, de algemene context die de ontwikkeling van digitale technologieën mogelijk maakt; en toekomstgerichtheid, de snelheid waarmee nieuwe technologieën worden aangenomen en individuele attitudes ten opzichte van technologie en zakelijke flexibiliteit, evenals de integratie van informatietechnologie.

In de kenniscategorie daalde Israël een tandje lager naar de 9e plaats. Voor technologie stond het land op de 32e plaats, vergeleken met de 30e vorig jaar. En met het oog op toekomstbestendigheid kwam de Joodse staat op de 23e plaats, vergeleken met de 19e plek vorig jaar.

De algemene sterke punten van Israël in de kennispijler waren de totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, waar het op de eerste plaats kwam, de totale overheidsuitgaven voor onderwijs, waar het op de derde plaats stond, en de hoogtechnologische octrooibeurzen, waar het op de zesde plaats eindigde.

In de technologiepijler waren de algemene zwakke punten van het land de immigratiewetten en investeringen in telecommunicatie, waar Israël respectievelijk een lage score van 51 en 55 scoorde.

Wat betreft toekomstbestendigheid scoorde Israël met een derde plek hoog voor het gebruik van big data en analyses en voor cyberveiligheid, maar het stond op de 51e plaats voor de e-deelname van zijn bevolking.

De resultaten van dit jaar laten weinig veranderingen zien in de top tien van vorig jaar, waarbij economieën aan de top een technologische infrastructuur hebben en de beschikbare technologie gebruiken. De tien grootste economieën hebben ook effectieve regelgevingskaders en zijn snel in het adopteren van nieuwe technologieën (of toekomstige bereidheid), aldus de auteurs.

De hele lijst met landen kunt u hier downloaden.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)