‘Kunstmatige Intelligentie (AI) moet in het defensieapparaat worden geïntegreerd wil Israël zijn voorsprong niet verliezen’

Drone ontwikkeld door Elbit uit Israël. Foto Elbit

Het ontwikkelen van een nationale strategie voor kunstmatige intelligentie is van cruciaal belang voor de toekomstige veiligheid van Israël, zo betoogt een studie die vorige week werd gepubliceerd door het Institute for National Security Studies en waarvan Haaretz een uittreksel publiceerde.

“Een goed beheer van het gebied van kunstmatige intelligentie in Israël biedt een groot potentieel voor het behouden en verbeteren van de nationale veiligheid”, schreef dr. Liran Antebi, een INSS-onderzoeks medewerker, in de in het Hebreeuws gepubliceerde studie. Deze werd opgesteld met hulp van experts in de hightech industrie, het defensie-establishment, de overheid en de academische wereld.

De studie “Kunstmatige intelligentie en Israëlische nationale veiligheid” gaat uit van de veronderstelling dat AI uiteindelijk wereldwijd van doorslaggevend belang zal zijn in termen van zowel economie als veiligheid, vooral als voorspellingen juist blijken te zijn dat de capaciteiten van AI op een dag de menselijke zullen overtreffen,

“Kunstmatige intelligentie zal een nieuwe industriële revolutie van de grootste omvang in de geschiedenis creëren”, schreef Antebi. En dit zal natuurlijk de kloof vergroten tussen landen met hoge technologische capaciteiten en landen die achterblijven.

In de studie werden talloze, zowel bestaande als toekomstige, militaire toepassingen voor kunstmatige intelligentie beschreven. Een voorbeeld zijn autonome wapensystemen zoals robots en drones die zelfstandig doelen kunnen zoeken, identificeren en aanvallen, met bijna geen menselijke tussenkomst.

Maar de revolutie zal niet alleen plaatsvinden op het slagveld, aldus de studie. Andere voorbeelden zijn onder meer intelligentiesystemen die grote hoeveelheden videobeelden kunnen verwerken om doelen autonoom te identificeren; autonome voertuigen; drone zwermen; verbeterde logistieke systemen; cyberoorlogvoering en cyberverdediging; planning, besluitvorming, bevelvoering en controle; en brein-machine interface (besturing van machines en computers via de hersenen).

Daarom, zo stelde de studie, moet Israël AI als een strategisch doel definiëren. Om te voorkomen dat Israël achterblijft moeten besluitvormers vertrouwd raken met het onderwerp en beleid opstellen om de enorme concurrentie die opkomt het hoofd te bieden en het voordeel te behouden. 

De belangrijkste aanbeveling van de studie is om een ​​nationale strategie op te stellen en vervolgens een agentschap op te richten om de uitvoering ervan te beheren, op basis van een meerjarenplan dat financiële toewijzingen omvat.

“Een veld dat zo belangrijk is, mag niet aan de markt worden overgelaten”, schreef Antebi. “Israël kan het zich niet permitteren om uit te stellen, want een mislukking op dit gebied kan ernstige gevolgen hebben.”

Antebi voerde aan dat het essentieel is om een ​​agentschap op te richten vergelijkbaar met het National Cyber ​​Directorate, met een speciale nadruk op de integratie van kunstmatige intelligentie in het defensie-establishment.

Veel landen – voornamelijk China, de Verenigde Staten en enkele Europese staten – hebben al nationale strategieën voor kunstmatige intelligentie ontwikkeld en hiervoor financiering toegewezen, aldus de studie. Antebi noemde als voorbeeld het Joint Artificial Intelligence Center dat in 2018 door het Amerikaanse ministerie van Defensie is opgericht om de inspanningen voor de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen te coördineren.

In 2019 ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump een uitvoerend bevel voor het Amerikaanse AI-initiatief, dat tot doel heeft AI-technologie te bevorderen. Het ministerie van Defensie zei dat het tegen 2023 2 miljard dollar zal investeren in projecten op dit gebied.

De studie stelde dat Israël een grotere integratie van AI-capaciteiten in het defensie-establishment – het leger, andere veiligheidsdiensten en defensie-industrieën – moet aanmoedigen op gebieden zoals cyber, drones en inlichtingen.

“Israël heeft een comparatief voordeel op technologisch gebied, onder andere op het gebied van onbemande voertuigen en cyber, die belangrijke defensievelden zijn”, zei hij. “Door deze te integreren met kunstmatige intelligentie als kracht-vermenigvuldiger kan dit Israël enorm helpen bij het behouden en vergroten van zijn nationale veiligheid.

Desalniettemin, zo waarschuwde de studie, hebben het leger en het defensie-establishment moeite om de veranderingen in het veld bij te houden.

Omdat er binnen de defensie-instellingen bureaucratische weerstand is tegen snelle technologische veranderingen, adviseert Antebi om structurele modellen te creëren waarmee het defensie-establishment het tempo van veranderingen kan bijhouden – iets waarvoor het systeem flexibeler moet zijn. 

Ook moet worden geïnvesteerd in het opleiden van aangewezen personeel en het toewijzen van financiering om getalenteerde mensen te stimuleren om in het leger te blijven.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!