Vrijhandelsverdrag tussen Israël en Zuid-Korea binnenkort ondertekend

In de haven van Ashdod staan de auto’s afkomstig uit Zuid Korea. Screenshot YouTube

De binnenkort officieel te ondertekenen vrijhandelsovereenkomst tussen Israël en Zuid-Korea werd eerder vertraagd vanwege Koreaanse politieke zorgen die zijn weggenomen door de normalisatie tussen Israël en de VAE.

Het bijzondere is dat de overeenkomst een speciale sectie zal bevatten over technologische samenwerking tussen de twee landen, die niet voorkomt in vrijhandelsovereenkomsten tussen Israël en andere landen.

De adjunct-directeur-generaal Azië-Pacific van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Gilad Cohen, vertelde aan de Koreaanse media dat de twee landen een speciaal budget zullen toewijzen voor de co-financiering van een R & D-fonds.

In de nasleep van de normalisatie van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn er ook plannen voor trilaterale samenwerking tussen Israël, Zuid-Korea en de VAE op het gebied van technologie, biotechnologie en landbouw.

Het Israëlische Ministerie van Economie en Industrie vertelde aan het financiële dagblad Globes: “Israël en Zuid-Korea zijn twee ontwikkelde landen die meer dan 4% van het BBP per hoofd van de bevolking investeren in O&O. Hierdoor besloten beide partijen een uniek onderdeel dat betrekking heeft op de bevordering van technologische O&O door de twee landen, toe te voegen aan de vrijhandelsovereenkomst, die binnenkort zal worden ondertekend.”

Dit is de eerste keer dat Israël een dergelijke sectie aan een vrijhandelsovereenkomst heeft toegevoegd en toont daarmee het unieke karakter ervan. Nadat de overeenkomst van kracht is geworden, zal een werkgroep worden opgericht om een ​​plan op te stellen voor de implementatie van deze unieke clausule.

De aankondiging van de vrijhandelsovereenkomst tussen Israël en Zuid-Korea is de afgelopen jaren uitgesteld omdat de Koreanen politieke bezorgdheid hadden over het nemen van een dergelijke stap. De normalisatieovereenkomst van Israël met de VAE heeft dat obstakel nu echter weggenomen.

Na de overeenkomst moeten de accijnzen van ongeveer 7% op goederen die uit Zuid-Korea worden ingevoerd, worden opgeheven. Ongeveer 33% van de auto’s die in Israël worden verkocht, wordt geïmporteerd uit Zuid-Korea en zullen dus naar verwachting aanmerkelijk goedkoper gaan worden.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)