Werkloosheid in Israël 22,7%

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Waar de Bank of Israel half september nog schatte dat tegen het einde van het jaar het werkloosheidspercentage in Israël, volgens de brede definitie van werkloosheid, 17% tot 20% zou bedragen, blijkt de situatie, minder dan twee maanden voor het einde van het jaar nog erger te zijn, zo meldt het financiële dagblad Globes.

Volgens de personeelsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de eerste helft van oktober, is het werkloosheidspercentage in Israël 22,7%. Dit komt neer op 937.500 mensen die zonder werk zitten, 170.000 meer dan in de tweede helft van september.

Wat is het brede werkloosheidspercentage? Het cijfer combineert drie groepen werklozen. De eerste zijn werklozen volgens de klassieke definitie: mensen van 15 jaar en ouder die in de week voorafgaand aan de enquête niet hebben gewerkt en op zoek zijn naar werk. Bij deze groep is sprake van een duidelijke verslechtering en is het aantal werklozen volgens dit criterium gestegen van 165.000 (4,2%) in de tweede helft van september tot 205.100 (5,1%) in de eerste twee weken van oktober.

De tweede laag bestaat uit werknemers van 15 jaar en ouder met onbetaald verlof. Volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dit “werklozen die de hele week tijdelijk afwezig zijn om redenen die verband houden met het coronavirus.” Ook bij deze groep is er sprake van een verslechtering en in de laatste statistieken zijn dat er 627.000, 120.000 meer dan in de tweede helft van september.

De derde en laatste groep bestaat uit mensen die sinds maart zonder werk zitten, maar in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek geen werk zochten. Ook bij deze groep is de situatie verslechterd. In de tweede helft van september telde het ongeveer 95.000 mensen; in de eerste helft van oktober waren dat er 105.000. In totaal zijn de drie groepen nu in totaal 937.500 werklozen.

Opgemerkt moet worden dat Israël in de betreffende periode, de eerste twee weken van oktober, onder een algemene lockdown verkeerde. Heeft de versoepeling van de afgelopen weken gevolgen voor de arbeidsmarkt? Het antwoord op die vraag krijgen we de komende weken.

Het menskrachtonderzoek wordt routinematig uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste helft van oktober zijn 8.900 mensen van 15 jaar en ouder geïnterviewd. In de eerste helft van september bestond de steekproef uit 7.100 geïnterviewden. De onderzoekspopulatie bestaat uit permanente inwoners van de staat Israël en toeristen en tijdelijke inwoners die meer dan een jaar onafgebroken in Israël verblijven.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)