Volgens de OESO groeit Israëls economie in 2021 met 2,3%, minder dan mondiale gemiddelde

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Volgens de laatste economische voorspelling van de OESO zal de Israëlische economie in 2020 met 4,25% krimpen, en met slechts 2,25% groeien in 2021, terwijl voor 2022 een groei wordt voorspeld van 4,25%. Hoewel de verwachte krimp dit jaar in lijn is met de voorspellingen van de Bank of Israel en het Ministerie van Financiën, voorspellen beiden een groei van 5% voor volgend jaar.

Bij het toelichten van haar prognose zegt de OESO: “De toenemende werkloosheid en de kans op een stijging van het aantal faillissementen na de tweede lockdown zullen mee wegen op het herstel van de consumptie en de investeringen ondanks overheidssteun voor huishoudens en bedrijven,” schrijft de OESO in haar december 2020 Economic Outlook- rapport dat dinsdag werd gepubliceerd.

De prognose van de OESO houdt rekening met een trager herstel van de economie vanaf de tweede lockdown dan vanaf de eerste lockdown. De OESO ziet de externe vraag en export in de tweede helft van 2021 aantrekken, wanneer de impact van de coronavirus vaccinatie effect zal beginnen te krijgen. De werkloosheid zal blijven dalen, maar zal tot eind 2022 op een hoger niveau blijven dan vóór de crisis.

De OESO schrijft: “Macro-economisch beleid moet ondersteunend blijven en voorbereid zijn op veranderende omstandigheden. Uitbreiding van uitzonderlijke ondersteunende middelen tot medio 2021 zou zeer welkom ontvangen worden, maar moet ook worden ondersteund door training en hulp bij het zoeken naar werk van werklozen die hen zullen helpen op weg naar nieuwe banen. Meer investeringen in infrastructuur en voor- en vroegschoolse educatie kunnen het herstel versterken en helpen de sociaaleconomische kloven te verkleinen.”

Over het ontbreken van een begroting in Israël, zegt de OESE :”Het zo snel mogelijk goedkeuren van een begroting voor 2021 zou de onzekerheid verminderen en de fiscale transparantie verbeteren”.

De staatsbegrotingen voor 2020 en 2021 zijn niet aangenomen, te midden van een impasse tussen premier Benjamin Netanyahu en zijn coalitiepartner Benny Gantz.

De OESO voorspelt dat het mondiale bbp dit jaar met 4,2% zal krimpen, met een daling van 7,2% voor de eurozone en een daling van 3,8% voor de G20-landen. Het bbp in de VS krimpt naar verwachting met 3,7% en in het VK met 11,2%.

Het mondiale bbp zal in 2021 met 4,2% groeien en in 2022 met 3,7%. De Amerikaanse economie zal in 2021 met 3,2% groeien en het eurogebied met 3,6%.

De groei in Israël zou dus volgens de OESE achterblijven bij die in de rest van de wereld.

“Een verslechtering van de gezondheidssituatie die nieuwe landelijke lockdowns vereist, zou het herstel verder vertragen totdat immunisatie algemeen wordt”, aldus het rapport in de Israëlische sectie. “De groei kan zwakker zijn als er” verhoogde geopolitieke spanningen of hernieuwde interne politieke onzekerheid zijn. “

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)