Israël ervaart een economische neergang die erger is dan de crisis van 2008

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Uit een rapport dat donderdag werd gepubliceerd door het National Insurance Institute blijkt dat het armoedecijfer in Israël is gestegen, terwijl de levensstandaard in 2020 aanzienlijk is gedaald als gevolg van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende drie nationale lockdowns.

Uit het rapport blijkt dat sinds het uitbreken van de pandemie in Israël in maart 2020, het aantal burgers dat onder de armoedegrens leeft met 7% is gestegen, wat gepaard ging met een aanzienlijke daling van 4,4% in de levensstandaard van het land.

De huidige daling van de levensstandaard in Israël is de hevigste die het land heeft meegemaakt sinds de economische crisis van 2008 en is vergeleken daarmee zelfs 23% erger.

Bovendien is de inkomensongelijkheid in Israël in 2020 ook met 7,8% gestegen in vergelijking met 2019. Veel van degenen die tijdens de crisis hun broodwinning verloren, waren arbeiders die een minimumloon verdienden, wat de groeiende ongelijkheid veroorzaakte en de ongelijkheid verder verdiepte in Israël, terwijl de inkomensongelijkheid in 2018 al tot de hoogste van de OESO-landen behoorde.

Het rapport stelt verder dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft licht is gedaald tot 1.980.309, vergeleken met iets meer dan 2 miljoen in 2019.

Deze cijfers zijn niet per se bemoedigend aangezien de armoedegrens wordt bepaald door de gemiddelde levensstandaard, die inmiddels ook aanzienlijk is gedaald in het afgelopen jaar.

Onder de Joodse bevolking van Israël leven 1.277.477 mensen onder de armoedegrens, van wie 560.882 kinderen. Van de Arabische burgers in Israël leven er 702.832 mensen onder de armoedegrens, van wie 346.397 kinderen.

Uit het rapport blijkt ook dat het gemiddelde maandinkomen van gezinnen in 2020 met 11% is gedaald tot 13.627 shekel(3.413 euro), vergeleken met 15.274 shekel (3.826 euro) in 2019.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!