Minister Kaag wacht op een rapport uit Duitsland: Joods.nl heeft het haar toegestuurd

Naar aanleiding van ons op 23 december geplaatste artikel over de plannen van minister Kaag om een subsidie toe te kennen aan Islamic Relief ontvingen wij een email van haar woordvoerder, waarin hij ons ondermeer schreef: “Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken checkt daarnaast bij de Duitse autoriteiten op grond waarvan Duitsland heeft besloten de financiering aan de Duitse afdeling van Islamic Relief Worldwide stop te zetten.”

De tekst van deze email is als volgt:

Via deze weg willen we graag reageren op uw artikel op joods.nl over Islamic Relief. De minister verwerpt elke suggestie dat, zoals u schrijft, het erop lijkt dat ze organisaties zou willen subsidiëren die banden hebben met terroristische groeperingen.

Daarnaast is er over eventuele financiering aan Islamic Relief Worldwide nog geen besluit genomen. De organisatie maakt deel uit van een alliantie van maatschappelijke organisaties die een aanvraag heeft ingediend voor subsidie. Juist vanwege eerdere zorgelijke berichten over Islamic Relief Worldwide waarnaar u ook verwijst in uw artikel, laat de minister een en ander uitzoeken. We nemen dit heel serieus. We wachten daarom de uitkomsten van Brits onderzoek naar Islamic Relief Worldwide af en we winnen ook informatie in bij Duitsland over de organisatie alvorens een besluit te nemen over de aanvraag van de alliantie.

Ter infomatie: de onafhankelijke toezichthouder op de goede doelensector in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt berichten over antisemitische uitingen van bestuurders van Islamic Relief Worldwide. Ook doet een onafhankelijke Britse commissie onderzoek naar de manier waarop bestuurders worden gescreend en naar de cultuur binnen de organisatie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken checkt daarnaast bij de Duitse autoriteiten op grond waarvan Duitsland heeft besloten de financiering aan de Duitse afdeling van Islamic Relief Worldwide stop te zetten.

Op basis van alle informatie neemt de minister begin volgend jaar een besluit over de subsidieaanvraag aan de alliantie die de subsidieaanvraag heeft gedaan. In die alliantie, onder aanvoering van de organisatie Mensen met een missie, zitten ook de organisaties Faith to Action Network, Tearfund, Search for Common Ground ASBL en TEAR. Hopelijk kunt u deze reactie verwerken in uw artikel, bij wijze van wederhoor. Dat zouden wij zeer waarderen.

In overleg met de Israëlische NGO Monitor, hebben wij de woordvoerder als volgt geantwoord, waarbij wij tevens het Duitse onderzoek en (als extra service) het onderzoek van de Zwitserse regering hebben toegezonden, opdat de minister niet langer hoeft te wachten to na de verkiezingen en weet waarom Duitsland én Zwitserland Islamic Relief geen subsidie (meer) verlenen.

Dit stuurde ik de woordvoerder van Kaag toe:

Alvorens uw reactie in een artikel te verwerken, wil ik wijzen op een aantal onjuistheden in de mail met uw reactie. Allereerst wil ik u er op wijzen dat IRW in Israël is verboden vanwege haar banden met terroristische organisaties, waaronder Hamas, aan welke organisatie IRW geld doorsluisde:
https://www.ngo-monitor.org/reports/islamic_relief

Waar u schrijft dat de minister eerst informatie wil inwinnen in o.a. Duitsland, zend ik u hierbij het Duitse onderzoek, waaruit blijkt dat Duitsland geen subsidie meer verleent aan IRW. Voor het gemak zend ik u ook het Zwitserse onderzoek, waarbij de Zwitserse regering tot een soortgelijke conclusie kwam als haar Duitse collega’s. (zie bijlagen). Voor wat betreft antisemitisme binnen IRW, zijn de links in ons artikel duidelijk genoeg, en is dat voldoende bewijs dat er wel degelijk sprake is van antisemitisme binnen deze organisatie.

Nogmaals, alvorens wij overgaan tot het publiceren van uw reactie wachten wij gaarne op uw antwoord op deze mail, aangezien duidelijk blijkt dat de informatie uit Duitsland bekend is, zo ook de bewijzen voor antisemitisme, indien u de moeite neemt de links in het artikel te bekijken.

Tot op vandaag hebben wij geen reactie mogen ontvangen, maar vonden het belangrijk genoeg om onze lezers deze update te geven.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)