Verhoogde achtergrondstraling leidt tot minder gevallen van kanker

Ter illustratie. Ioniserende straling. Screenshot YouTube

Volgens een nieuwe studie in Biogerontology door de Ben-Gurion University of the Negev leiden hogere niveaus van achtergrondstraling tot lagere niveaus van long-, pancreas- en karteldarmkanker.

Ze ontdekten zelfs dat de levensverwachting toenam bij blootstelling aan hogere natuurlijke stralingsniveaus.

De gegevens die werden verzameld, waren afkomstig van de stralingsdosiscalculator van de United States Environmental Protection Agency; Amerikaanse kankerstatistieken; en het Institute for Health Metrics and Evaluation aan het University of Washington Medical Center.

Achtergrondstraling is ioniserende straling die uit natuurlijke bronnen in het milieu aanwezig is. Dit is de eerste grootschalige studie die rekening houdt met de twee belangrijkste bronnen van achtergrondstraling: terrestrische straling en kosmische straling.

In de VS schommelt de achtergrondstraling tussen 92 en 227 millirem per jaar. (Een millirem is een maat voor het gezondheidseffect van lage ioniserende straling op het menselijk lichaam.)

Sinds de jaren zestig zijn er over de hele wereld honderden miljarden dollars uitgegeven om de achtergrondstraling onder de 227-drempel te verminderen.

BGU Profs. Vadim Fraifeld en Marina Wolfson en Elroei David van het Nuclear Research Center Negev vonden lagere niveaus van verschillende soorten kanker – hoewel geen afname van baarmoederhalskanker, borst- of prostaatkanker of leukemie – wanneer de achtergrondstraling zich aan de bovenkant van het spectrum bevond.

Ze speculeren daarom dat de bovenste “stralingsdrempel” hoger is dan de lang aangenomen waarde en opnieuw moet worden geëvalueerd.

“Blootstelling aan een hoge achtergrondstraling vertoont duidelijke gunstige gezondheidseffecten bij mensen”, concludeerden ze.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)