Werkloosheid in Israël blijft dalen

<em>Werkzoekenden in het arbeidsbureau. Screenshot Channel 13 nieuws</em>

De werkloosheid in Israël blijft dalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het bureau voor de Statistiek. In de tweede helft van maart blijkt dat de werkloosheid uitkwam op 8,9% terwijl het de eerste helft van die maand nog op 9,8% stond.

In de tweede helft van maart waren 361.000 mensen in Israël werkloos, inclusief degenen die tijdelijk werkloos waren vanwege de aanhoudende gevolgen van de coronavirus crisis, zoals in de toeristenindustrie.

In januari, tijdens het hoogtepunt van de derde coronagolf, stond het werkloosheidscijfer op 18,4%.

Eerder deze week voorspelde de Bank of Israël dat de werkloosheid tegen eind 2021 zou dalen tot 7,5%.

Op de vraag of Israël een einde zou maken aan de betalingen voor mensen die door de corona pandemie op onbetaald verlof waren gestuurd zei minister van Financiën Katz “dat hij met zijn ambtenaren over de kwestie had gesproken, maar geen schade wil berokkenen aan degenen die nog steeds niet in staat zijn om weer aan het werk te gaan vanwege de beperkingen die nog steeds van kracht zijn.”

Mogelijk dat in juni deze regeling wel zal stoppen, hetgeen dan mogelijk tienduizenden gezinnen in financiële moeilijkheden zal brengen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)