Israël overweegt invoering digitale sjekel

Israëlische sjekels, ter illustratie. Foto YouTube.

De Bank of Israel ontwikkelt een “actieplan” voor de uitgifte van een digitale sjekel, mocht zich in toekomst ooit een situatie voordoen waarin de voordelen van een dergelijke valuta opwegen tegen de kosten en mogelijke risico’s.

De centrale bank van Israël benadrukt dat, in lijn met veel andere centrale banken, er nog niet is besloten of de digitale sjekel daadwerkelijk ingevoerd wordt. Mocht dit wel gebeuren, dan zal de Bank of Israel contant geld blijven uitgeven in de vorm van bankbiljetten en munten, “zolang er vraag naar is bij het publiek en zolang de Bank meent dat het nodig is” voor het betalingssysteem in Israël.

Volgens het plan mogen betalingsdienstaanbieders geen leningen in digitale munten verstrekken of deze op een andere manier gebruiken. Dit zou de Israëlische reserve voor digitale munten moeten beschermen, voor het geval een van deze instellingen, technologisch of anderszins, faalt.

Klanten zouden de digitale munten kunnen gebruiken voor het kopen van producten en diensten en voor online geldovermakingen.

Een belangrijk verschil vergeleken gedecentraliseerde cryptovaluta is dat de Bank of Israel garant staat voor de digitale sjekel. Volgens het model waar de bank aan werkt, zullen de digitale munt en de ‘gewone’ sjekel, in contanten of op een bankrekening, gelijkwaardig aan elkaar zijn.

Cryptovaluta zoals Bitcoin worden niet centraal beheerd zoals dat met normale valuta gebruikelijk is. De meeste landen erkennen cryptovaluta nog niet, hoewel het aantal groeiende is. Maar een digitale munt uitgegeven door een centrale bank staat onder toezicht waardoor de prijs stabieler blijft, wat belangrijk is als een valuta gebruikt wordt voor transacties.

Een centrale bank kan ook de beschikbare hoeveelheid geld uitbreiden in overeenstemming met het monetaire beleid en de behoeften van de natie. Dit is nadelig voor de waarde van een individuele munt en veroorzaakt inflatie. Veel cryptovaluta en met name Bitcoin kennen maar een vastgestelde hoeveelheid munten, waardoor de waarde juist toeneemt. Bitcoin is daarom beter geschikt als investering over de lange termijn.

De Bank of Israel is van mening dat het uitgeven van een digitale munt veel voordelen kan hebben. Het zou een veilige en gemakkelijke manier van betalen mogelijk maken in een economie die steeds mondialer wordt. Een dergelijke stap zou tegemoetkomen aan de behoeften van de toekomstige economie, zoals slimme betalingen. Digitale valuta kunnen ook een alternatief zijn voor de huidige betalingssystemen in tijden van nood of bij grote storingen. Bovendien kan het gebruik van de digitale sjekel het gebruik van contant geld verminderen wat politie een belangrijk middel geeft in de strijd tegen misdaad, daar contact geld lastiger te traceren is dan digitale valuta waarbij de transacties openbaar worden opgeslagen.

Israëlische experts schatten dat de motivatie van regeringen en banken om digitale valuta voor te blijven en de digitale sjekel naar voren te brengen, op zijn minst gedeeltelijk voortkomt uit hun angst voor verlies van controle.

Tegenwoordig maken centrale banken gebruik van de (traditionele) banksystemen om monetair beleid te voeren. Als betalingen, deposito’s en leningen van banken naar particuliere crypto-technologiebedrijven gaan, hebben de centrale banken tijdens een crisis een uitdaging om liquiditeit in het systeem te injecteren. De toename van particuliere, vaak gedecentraliseerde en soms zelfs autonome cryptonetwerken ontneemt de banken de controle over de economie.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!