Workshop zelfmoordpreventie in Brooklyn

Foto printscreen Youtube

Het Gesher-project is een online platform dat een nieuw licht wil werpen op levensvraagstukken binnen het Jodendom. Het platform wil een overkoepelend orgaan zijn waar zowel seculiere alsook orthodoxe Joden terecht kunnen. Het doel is om een verbinding te leggen vanuit de relatie met Chassidische tradities en leven vanuit de Torah.

De oprichtster van dit platform Leigh Hershkovich-Ioffe, specialist in zelfmoordpreventie, is gestart met een workshop onder de naam ‘If You See Something, Say Something‘. Deze online workshop kan dankzij sponsoring van Gelt Charitable Foundation gratis worden aangeboden.

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie is het aantal zelfmoorden onder jongeren en studenten toegenomen. Ook in Nederland zijn berichten in de media verschenen die aandacht vragen voor toenemende neerslachtigheid. De Leeuwarder Courant meldt eind januari dat cijfers van 113 Zelfmoordpreventie dit onderbouwen. Oorzaken zijn wegvallen van een dagelijkse structuur en sociale contacten. Diana van Bergen, jeugdwetenschapper aan de RUG, merkt op: “Adolescentie gaat om het vormen van je identiteit, worden wie je bent. En dat is nu lastiger, want de groep mensen aan wie je je spiegelt, valt weg”.

De Beth Rivkah High School in Brooklyn heeft samengewerkt met de Gelt Charitable foundation om de workshop zelfmoordpreventie aan hun hele scholengemeenschap aan te bieden. Tzirl Coldman, directeur studentenzaken van Beth Rivka spreekt zich zowel lovend uit over dit initiatief alsook de timing. Ze voegt daar aan toe dat het belangrijk is dat jongeren weten dat het goed is om hulp te vragen. Bovendien leren ouders en leerkrachten van de waardevolle informatie die in de workshop wordt gegeven.

Foto printscreen Youtube

Beth Rivkah is het hart van Chabad-Lubavitch en in 1941 opgericht door Rabbi Yosef Yitzchok Schneersohn wiens levensverhaal begon in Wit Rusland. Binnen de chassidische beweging ‘Chabad’ wordt van oorsprong het gebruik van het verstand benadrukt waarbij het gevoel onder de heerschappij staat van de drie intellectuele sefirot: Chochma, Binah en Da’at. De inspanning kenmerkt zich door een zorgvuldige zorg voor de ziel die binnen het Jodendom ook tot uitdrukking komt hoe zelfmoord wordt benaderd. Globaal, want er zullen veel meningen in omloop zijn, gesteld, valt zelfs wanneer alles wijst op zelfdoding dan nog valt iemand halachisch gezien niet onder de categorie zelfmoordenaars. Het zou een moment van verstandsverbijstering geweest kunnen zijn en daarmee blijft iemands plek in de toekomstige wereld van kracht.

Het initiatief van het Gesher-project onderstreept op een bijzondere manier de zorg voor iedere ziel en doet hiermee een beroep op een ieder binnen de gemeenschap een mens in nood te helpen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)