Vernietiging door meteoor inspireerde mogelijk Bijbelverhaal over Sodom