Nederlandse gebedshuizen op internet

Een database met ruim 15.000 kerken, synagoges en andere ruimtes waar religieuze samenkomsten worden (en werden) gehouden is gedigitaliseerd.

In de database zijn gegevens te vinden over alle kerken, kapellen, kloosters, synagogen, moskeeën, tempels en andere godshuizen in Nederland. De database omvat nu ongeveer 15.000 gebouwen van meer dan honderd kerkgenootschappen. Daartoe behoren ook godshuizen die een andere bestemming hebben gekregen of sinds circa 1800 zijn afgebroken of verwoest.

De gebouwen zijn per plaats gerangschikt. Achter de plaatsnaam is de naam van de gemeente vermeld waartoe die plaats behoort, (indeling per 1 januari 2003).
Per gebouw zijn de achtereenvolgens de volgende gegevens opgenomen: het kerkgenootschap, het jaar van de bouw, de naam van het gebouw en het adres. In de papieren versie (verkrijgbaar bij J. Sonneveld) zijn veel aanvullende gegevens over de gebouwen te vinden.

In een langlopend, en doorgaand onderzoek, heeft de bijna tachtigjarige ing. J. Sonneveld gegevens verzameld over het oprichten en verdwijnen van kerken, kapellen, vergaderlokalen en andere gebouwen waar godsdienstige samenkomsten worden of werden gehouden.

De database is vooral bedoeld voor kerk- en kunsthistorici en regionale onderzoekers. Met de publicatie op internet hoopt Sonneveld een grotere groep (amateur)historici te bereiken.

De Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen Nederland (IKGN) is te vinden op de website van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.