Hitler wilde Pius XII kwijt


Enkele weken voor de geallieerde troepen in juni 1944 Rome bevrijdden gaf Adolf Hitler SS-generaal Karl Wolff persoonlijk opdracht om paus Pius XII te ontvoeren, zo blijkt uit een brief uit 1972, gericht aan het Vaticaan, waarvan de inhoud afgelopen weekend verscheen in de Italiaanse katholieke krant Avvenire.

De voormalige SS-er schreef de brief aan het Vaticaan toen voor het
eerst sprake was van een mogelijke zaligverklaring van de
‘oorlogspaus’. Documenten die daarop van invloed zouden kunnen zijn heeft het Vaticaan altijd geheim gehouden.
Nu de kritiek op de houding van Pius XII ten aanzien van de joden
tijdens de Tweede Wereldoorlog weer is opgelaaid* vond het Vaticaan het
kennelijk noodzakelijk Pius XII in een positiever daglicht te plaatsen.
Volgens het Vaticaan zou uit de brief van generaal Wolff zou indirect
geconcludeerd mogen worden dat Pius XII  de nazi’s allesbehalve goed gezind was en in de ogen van Hitler een
‘jodenvriend’.

Avvenire citeert uit de brief van Wolff: “Ik kreeg van Hitler
persoonlijk het bevel om Paus Pius XII te ontvoeren”. Het is niet de
eerste keer dat dit wordt beweerd. Wolff verklaarde tijdens de
Neurenberg-processen dat Hitler in 1943 al met het idee speelde om de
paus te kidnappen. Oorspronkelijk had Hitler het plan om het Vaticaan
te bezetten, de archieven en de kunstschatten te beveiligen en de paus
samen met de Curia, over te brengen naar een kasteel in Duitsland om te
voorkomen dat zij politieke invloed op de geallieerden zouden kunnen
uitoefenen. In 1943 slaagde Wolff, destijds bevelhebber over de
SS-troepen in Rome, erin de Fuehrer op andere gedachten te brengen;
tijdelijk, naar nu duidelijk is geworden, want een jaar later haalde
Hitler hetzelfde plan opnieuw uit de kast.

De ontvoering van de paus en zijn kerkelijk parlement maakte deel uit
van een omvangrijk plan om het christendom af te schaffen en en te
vervangen door een religie waarin Hitler zichzelf als messias en redder
van de mensheid centraal stelde.

*Paus Pius XII kwam eind vorig jaar onder vuur te liggen toen uit
een document uit 1946 bleek dat hij na de oorlog had bepaald dat joodse
kinderen die door hun ouders uit voorzorg aan de kerk waren afgestaan,
niet terug naar hun ouders mochten keren als ze intussen gedoopt waren.