Herdenking bevrijding kamp Westerbork


Vandaag 12 april zal om 13.30 uur op het terrein van kamp Westerbork de bevrijding van het Judendurchgangslager 60 jaar geleden officieel worden herdacht in aanwezigheid van onder anderen prinses Margriet. Er is een bijzonder programma samengesteld met meerdere onderdelen. Centrale rol daarin spelen vele kampoverlevenden.

De overdenking zal worden uitgesproken door Ed. van Thijn. Als 11-jarig
jongentje werd hij in kamp Westerbork op 12 april 1945 bevrijd door de
Canadezen. Tot onze bevrijders behoorde luitenant Ted Sheppard. Hij is
voor het eerst sinds 60 jaar terug op deze ook voor hem bijzondere
plek. Een bijdrage levert ook majoor Willem van der Veer die als geheim
agent op 11 april 1945 de kampcommandant van Westerbork en diens SS-ers
op de vlucht wist te jagen.

Bijzondere muzikale bijdragen zijn er van Maarten Peters en van het
trio Szirmai-Kramis. Maarten Peters zal onder begeleiding van Nello
Mirando (viool) en Co Vergouwen (piano) het speciaal door hem voor deze
gelegenheid geschreven Herdenken zingen. Het Trio Szirmai-Kramis is een
internationaal vooraanstaand ensemble uit Zwitserland. De relatie met
kamp Westerbork wordt gevormd door pianiste Elena Szirmai; haar moeder
Judith Mendels ontfermde zich over de weeskinderen in kamp Westerbork,
waaronder Ed. van Thijn. Pas onlangs zijn manuscripten van haar over
kamp Westerbork, en geschreven in het kamp, ontdekt. Acteur Edwin de
Vries zal fragmenten hieruit voorlezen.

Onder de vele overlevenden die een bijdrage leveren zijn joodse
vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk, bevrijdde gevangenen in kamp
Westerbork, overlevenden van Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen en
Thersienstadt, en onderduikoverlevenden.

Een aantal van hen zal tijdens de Stille Tocht ‘het verhaal op de plek
zelf’ laten horen of zien. Zo zal beeldend kunstenaar Ralph Prins (ook
ontwerper van het Nationaal Monument Westerbork) tijdens de tocht een
tekening maken zoals hij dat meer dan 60 jaar geleden ook heeft gedaan.

Verwacht worden enkele duizenden belangstellenden, waaronder
kampoverlevenden uit Israël, Engeland, Belgie, Verenigde Staten en
Canada komen. Onder de aanwezigen ook HKH Prinses Margriet. Het kabinet
zal vertegenwoordigd zijn door de staatssecretaris van VWS, mevrouw
drs. Clemence Ross-van Dorp. Vele landen sturen diplomatieke
vertegenwoordigers.

De NOS zal de herdenking live uitzenden: ‘s middags (14.00-14.30 uur,
TV2) een rechtstreeks verslag van de herdenkingsplechtigheid bij het
monument met de spoorrails die omhoog wijzen. ‘s Avonds (20.25-21.15
uur, TV2) is er een programma waarin fragmenten van die plechtigheid
worden afgewisseld met gesprekken die presentatrice Henny Stoel voert
met voormalige gevangenen in Westerbork.

Bron: westerbork.nl