CiJO goes Europe

Op 22 februari bezochten vijfentwintig leden van CiJO het Europees Parlement. Zij spraken met verschillende politici over de EU in relatie tot Israël en het beleid ten opzichte van antisemitisme en burgerlijke vrijheden.

De redactie werd door CiJO uitgenodigd deel te nemen aan deze interessante dag. Daniël van der Sluis stelde ons voor dit verslag zijn foto’s ter beschikking.

Na een treinreis naar Brussel van bijna drie uur, die omvliegt doordat de sfeer er goed in zit, worden we bij het imposante Europees Parlement welkom geheten door Joelle Fiss. Zij is persvoorlichter bij de Alliance of Liberals and Democrats for Europe. Samen met Leon Meijer, medewerker van europarlementariër Paul van Buitenen van de partij Europa Transparant, leidt ze vandaag het programma in goede banen en stelt ze ons voor aan de sprekers.

De eerste parlementariër die ons te woord staat is de Engelsman David Sumberg. Hij zit sinds 1999 in het Europees Parlement voor de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten. Hij omschrijft zichzelf als een ‘niet kritiekloze, maar wel sterke supporter van Israël’. Door tijdgebrek blijft de ontmoeting beperkt tot het stellen van vragen, waarop Sumberg kort maar duidelijk in gaat. De eerste vraag luidt: “Waarom staat Israël zo nadrukkelijk op de Europese agenda?”

Sumberg verklaart dit onder meer door het feit dat Israël een democratie is met vrijheid van pers. Zodoende is het conflict veel meer zichtbaar voor de wereld dan conflicten op andere plaatsen. Het trekt dus ook meer de aandacht naar zich toe.

Een ander vraagt of de Arabische naties invloed hebben op het EU beleid ten opzichte van Israël. Sumberg antwoordt dat er wel een zekere invloed bestaat, maar dat deze landen geen macht kunnen uitoefenen op de Europese Unie. Hij voegt eraan toe dat Links Europa, dat wel macht heeft, Israël steeds minder steunt en de Joodse staat benadert als Zuid-Afrika in de Apartheidsperiode. Ook uit hij de vrees dat Europese moslims hun ongenoegen over Israël steeds meer laten gelden in hun stemgedrag.

De volgende vraag luidt of de EU bij nader inzien teveel geld heeft gegeven aan de Palestijnse Autoriteit, hiermee insinuerend dat deze giften voor onrechtmatige doeleinden zijn gebruikt. Sumberg antwoordt hierop ontkennend: de EU neemt het standpunt in dat het hier ging om humanitaire hulp.

De ontmoeting wordt afgesloten met de vraag of de EU geld zal blijven schenken aan de Palestijnen met Hamas aan de macht. Sumberg zegt ervan uit te gaan van wel. Tenslotte is Hamas democratisch gekozen en kun je een heel volk daar niet voor straffen.