Nazi’s wilden holocaust uitbreiden naar Palestina

Nazi-Duitsland was van plan de jodenvernietiging uit te breiden naar de Joodse gemeenschap in Palestina.
Die conclusie trekken twee Duitse onderzoekers in een nieuwe studie.

De onderzoekers stellen vast dat de nazi’s in 1942 een ‘Einsatzgruppe’ aanstelden die de massavernietiging van de Joden in Palestina als taak kreeg. De moord moest op dezelfde manier plaatsvinden als in Europa.

Klaus-Michael Mallman, directeur van het Nazi Onderzoekscentrum in Ludwigsburg en de historicus Martin Cueppers stellen voorts dat de ‘Einsatzgruppe Egypte’ in 1942 paraat stond om vanuit Athene naar Palestina af te reizen. Er woonden toen ongeveer een half miljoen Joden. De nazi’s wilden Palestijnse Arabieren rekruteren voor de moord op hun Joodse buren.

De Mufti van Jeruzalem, Muhammad Haj Amin al-Husseini, leider van de Palestijnse Arabieren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, was een bewonderaar van Adolf Hitler en bracht de oorlogsjaren door in Berlijn. Hij ontmoette Hitler zelf en andere nazi’s om de massamoord op Joden in Palestina te bespreken.

Duitsland slaagde er echter niet in het door Engeland bestuurde Palestina te bezetten. ‘Einsatzgruppe Egypte’ bereikte nooit de Palestijnse kust.

Mallaman en Cueppers presenteren hun conclusies in het boek ‘Germans, Jews, Genocide: The Holocaust as History and the Present’.