OJEC protesteert tegen dominee

De preek van de Wassenaarse dominee Mos werd, ruim een jaar nadat hij werd uitgesproken, voorpaginanieuws. Het CIDI tekende protest aan, het NIW noemt de tekst een ‘antisemitische uitglijer’, en in een persbericht laat ook het Overlegorgaan Joden en Christenen OJEC weten geschokt te zijn door de preek en neemt stelling.

Het dagelijks bestuur van het OJEC maakt mee dat zijn Joodse leden door de onlangs in de publiciteit gekomen preek van Ds. Mos te Wassenaar van 13 maart 2005 diep gekwetst zijn. Wij solidariseren ons met hen en voelen ons allen niet gesterkt door de o.i. onduidelijke aanpak van deze antisemitische preek door de kerkenraad van de plaatselijke gemeente.

De christelijke leden van het OJEC zien met verbijstering hoe in deze preek alle verworvenheden van de laatste tientallen jaren in het theologisch denken over het Jodendom met voeten worden getreden. Aloude stereotypen die in deze preek worden gehanteerd blijken kennelijk nog te bestaan.

Onze conclusie: Er is voor de christelijke kerken nog heel veel werk te doen, ook in de ambtsopleiding, om antisemitische vooroordelen en stereotypen in catechese en verkondiging te bestrijden. Het OJEC zal zijn krachten daaraan blijven wijden.

Namens het Dagelijks bestuur:

Hein Jan van Ogtrop, Voorzitter

Hilversum 24 mei 2006

Zie ook:
Antisemitische dominee vooralsnog niet geschokt