Arabische landen willen boycot tegen Israël

Dertien Arabische landen vergaderen zondag 29 juli en maandag 30 juli in Syrië over een boycot tegen Israël. Zij hopen een economische blokkade te bewerkstelligen.

De Syrische afgevaardigde Mohammed al-Ajami heeft bij de opening alle Arabische landen opgeroepen "een economische blokkade op te werpen tegen de zionistische vijand en tegen hen die de Israëlische economie en oorlogsvoering ondersteunen". De landen willen buitenlandse bedrijven die zaken doen met Israël uitsluiten van handel met Arabische landen.Arabische landen proberen al tientallen jaren Israël in een economisch – en politiek – isolement te brengen. Dat is echter nooit echt gelukt. Volgens de aanwezige functionarissen is nu de tijd echter rijp om een effectieve boycot door te voeren. Volgens een diplomaat heeft de Israëlische premier Ariel Sjaron het vredesproces vermoord en is juist nu een boycot noodzakelijk.Egypte was niet aanwezig op de Arabische bijeenkomst. Wel trok het land in november zijn ambassadeur terug uit Israël, als reactie op het oplaaiende geweld. De Egyptische ambassade in Tel Aviv is echter nog steeds open en wordt geleid door een zaakgelastigde.