Makke lammetjes in verzet

joods.nlDe afgelopen week is er één om niet snel te vergeten. Een week waarin wereldkundig wordt dat het ‘Wilders proces’ naar alle waarschijnlijkheid is gemanipuleerd door een partij die staat voor ‘Law and Order.’ Dezelfde partij die een Minister van Buitenlandse Zaken levert onder wiens hoede ambtenaren zich vrij kunnen ontplooien tot activisme dat indruist tegen het regeerakkoord ten aanzien van Israel. De partij die vooraan staat wanneer er een actie #KeppelOp is, de partij die graag aanzit wanneer er bij HaCarmel weer eens iets loos is en medeleven gewenst is. En wat te denken van de Dam trilogie, de beveiliging van joodse objecten gebouwen en evenementen, waarin de gedupeerde zelf flink moeten investeren.

Niet dat dit de enige moraalridders binnen de Nederlandse Volksvertegenwoordiging zijn. Er zijn legio voorbeelden. Steun aan BDS organisaties, warme contacten met antisemitische partijleiders aan de andere kant van het kanaal, bezoeken aan Gaza, protesten op de Tempelberg, te veel om op te noemen.

Is het dan allemaal zo hopeloos? Gelukkig niet.
Gisteren heb ik in grote blijdschap kunnen constateren dat de Nederlandse Irgun, of zo u wilt Haganah, a live and kicking is. En masse viel heel deugend Nederland over het interview met Brigade Generaal b.d. Toine Beukering. Als kandidaat voorzitter voor de Senaat namens het Forum voor Democratie heeft Breuking ingestemd met een interview in de krant van ‘wakker Nederland.’

Het interview dat, in mijn optiek, niet meer was dan een aantal zeer suggestieve vragen direct op de man. -“U heeft geen ervaring dus….”, “voorzitter is geen stageplek……”, “zou u eerst niet eens vier jaar aankijken hoe….”, “wat vond u van de uitspraken van Baudet….” Als klap op de vuurpijl manoeuvreerde de journalist zich via van Rompuy, Napoleon en Hitler naar de Sjoa.

Breuking lijkt zich te verbazen dat joden als “makke lammetjes” zich hebben laten afvoeren naar de vernietigingskampen, zich lieten onderdrukken door de bezetter. Een gebeurtenis die hij, zo zegt hij, niet kan rijmen met het dappere en strijdbare joodse volk maar ondanks dat toch gebeurde.

De joodse gemeenschap in Nederland kent wel degelijk een verhoudingsgewijs hoog percentage verzetsstrijders. In de meeste families zijn de verhalen onderdeel van de familiegeschiedenis of onderdeel van een oorverdovend stilzwijgen. De bibliotheken staan er vol mee, documentaires in de filmarchieven, de monumenten bevinden zich door heel het land, noem maar op.

Net als Beukering zijn er velen die zich afvragen hoe, ondanks het verzet, het de bezetter is gelukt om ruim 100.000 joden uit Nederland af te voeren met als doel de annihilatie van het gehele volk, de gemeenschap, of zoals de Duitsers zeiden; het ras.

Het was een onvoorstelbare gebeurtenis die zijn weerga niet kent in de moderne geschiedenis. Hoe is het mogelijk dat een volk bijna uitgeroeid kan worden, ondanks het verzet. Een zeer terechte vraag van Beukering die dit kennelijk ziet als leermoment en zelfs als missie voor zijn carriere als militair.

Opvallend is dat het ongezouten commentaar van politiek- en opiniemakend Nederland op Beukering uit het gehele spectrum afkomstig is. In de opening van deze column heb ik al enige helden aangehaald. Maar ook de joodse backbenchers struikelen en verdrukken zich nu om als eerste blijk te geven van sociaal wenselijke moraliteit. Hoe haalt die Beukering het in zijn hoofd; “makke lammetjes.”

Precies dit is waar hij de spijker op z’n kop slaat; de vraag hoe de Sjoa ooit mogelijk was terwijl er zoveel verzet was! Juist dit beste backbenchers, is het verzet dat door velen, jaar in jaar uit, vermeden wordt. Wanneer er daadwerkelijk reden tot ophef is, onrecht, ongelijkheid, juist dan is het stil. Oorverdovend stil! Vanaf jullie veilige voorzitterszetel, bestuursfunctie, stichtingsbestuur, of geef het een naam.

De joodse gemeenschap heeft weinig vertegenwoordiging meer anders dan baantjesjagers en mooiweerspelers. De gemeenschap kan met zulke vertegenwoordigers haar stem niet meer laten horen. Er is te weinig aanwas of actieve betrokkenheid van jeugd omdat zij geen heil zien in mensen die goedpraten wat slecht is, die afwachten waar actie vereist is. Dit, beste backbenchers, maakt naast groeiend antisemitisme óók onderdeel uit van de vraag of er een toekomst is voor een joodse gemeenschap in Nederland en wie daar verantwoordelijkheid voor draagt zeer relevant.

Het joods verzet was er vroeger absoluut, het joods verzet heden ten dage bestaat vooral uit brulboeien die niet verder komen dan het oranje vlaggetje voor het raam te hangen. Onder het genot van een kopje thee.