Regionaal conflict na Turks verzet tegen EU-gaspijplijn?

Ter illustratie. Gas booreiland voor de kust van Israel. Screenshot YouTube

Het door de Israëlische minister van Energie geïnitieerde Europese pijplijnproject veroorzaakt regionale spanningen nadat Turkije claimt dat de pijplijn door de economische wateren van Turkije gaat en daarom probeert het project te dwarsbomen. Hierdoor heeft Ankara de woede van Egypte, Cyprus en Griekenland over zich heen gekregen.

Zal Israël worden meegesleurd in een regionaal conflict dat zich ontwikkelt in het oostelijke Middellandse Zeegebied tussen Turkije, Griekenland, Egypte en Cyprus? Israëlische bronnen probeerden duidelijk te maken dat Israël geen behoefte heeft aan een conflict met Turkije over de kwestie van de economische wateren in de regio.

De huidige escalatie begon nadat Turkije grote stukken van de Middellandse Zee als Turkije’s exclusieve economische wateren begon te claimen. De internationale gemeenschap erkent deze gebieden slechts als behorend tot Griekenland en Cyprus.

De Turkse maatregelen werden geïnterpreteerd als bedoeld om het Poseidon-project te dwarsbomen – de aanleg van de onderzeese EastMed-pijpleiding van de aardgasreservoirs van Israël, Egypte en Cyprus naar Zuid-Italië en vandaar verder Europa in.

Israëls minister van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden Dr. Yuval Steinitz, wordt beschouwd als de voorstander van het idee en de voorstander en promotor van de onderneming, ook al zijn er grote vragen over de economische en technische haalbaarheid.

Hoewel de Israëlische regering nog moet reageren op de maritieme annexatie door Turkije, zeiden Israëlische overheidsbronnen twee weken geleden echter dat het gaspijpleidingsproject binnenkort zou beginnen.

Op 11 december heeft Turkije de VN meegedeeld dat het de maritieme grens tussen de economische gebieden van Turkije, Libië en Egypte wilde registreren, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Turkije en Libië. De nieuwe grenslijn loopt door de Middellandse Zee naar het zuiden naar Cyprus en vormt in feite het hele zeegebied tussen Cyprus en Kreta bij de exclusieve economische zone van Turkije.

Turkije heeft duidelijk gemaakt dat, zodra het een akkoord met Libië heeft bereikt, elke activiteit van een ander land in zijn exclusieve economische zone zijn instemming vereist. Turkije waarschuwde ook dat het militair geweld zou gebruiken tegen olie- en gaswinning in het gebied rond Cyprus.

Egypte, Griekenland en Cyprus verklaarden dat de overeenkomst tussen Turkije en de regering in Tripoli volledig ongeldig was en in strijd met het internationale recht. Griekenland kondigde aan dat het de Libische ambassadeur in Griekenland naar huis zou sturen. Egypte en Griekenland besloten de besprekingen voor het ondertekenen van een overeenkomst die de maritieme zones onderling verdeelde tussen hen te bespoedigen. Griekenland heeft een klacht ingediend bij de VN-Veiligheidsraad over het optreden van Turkije.

De aandacht verschuift nu naar de Europese Unie (EU). Volgens “The New York Times” bespraken de EU-ministers vorige week een ontwerpresolutie waarin het optreden van Turkije ernstig werd veroordeeld.