Veiligheids- en corona-kabinet samengesteld in Israël

Gantz en Netanyahu tijdens begin eerste kabinetsvergadering

De Israëlische regering heeft tijdens haar eerste zitting twee belangrijke besluiten genomen. De samenstelling van het veiligheidskabinet en een groep ministers die zich zullen bezighouden met het bestrijden van het coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft.

Het veiligheidskabinet, wat bij elkaar komt in tijden van grote spanningen, terreuraanslagen en oorlog, zal bestaan uit:

 1. Voorzitter – Premier Benjamin Netanyahu
 2. Plaatsvervangend eerste minister en minister van Defensie Benny Gantz
 3. Minister van Buitenlandse Zaken Gaby Ashkenazi
 4. Minister van Financiën Yisrael Katz
 5. Minister van Openbare Veiligheid Amir Ohana
 6. Minister van Justitie Avi Nissenkorn
 7. Minister Yuli (Yoel) Edelstein
 8. Minister Ze’ev Elkin (zal om de zes maanden afwisselen als lid / waarnemer met minister Yuval Steinitz)
 9. Minister Michael Biton
 10. Minister Yoav Galant
 11. Minister Aryeh Machluf Deri
 12. Minister Yoaz Hendel
 13. Minister Amir Peretz
 14. Minister Orit Farkash Hacohen
 15. Minister Miri Regev
 16. Minister Alon Shuster

Waarnemers:

 1. Minister Tzahi Hanegbi
 2. Minister Eli Cohen
 3. Minister Rafi Peretz
 4. Minister Yuval Steinitz (zal om de zes maanden als lid / waarnemer afwisselen met minister Ze’ev Elkin)

Het speciale corona-kabinet zal dienen als het hoogste coördinerende orgaan tussen de verschillende overheidsinstanties die zich bezighouden met de corona crisis.

De ministeriële commissie zal de verschillende aspecten van de exitstrategie voor de staat Israël voor de corona crisis coördineren, waaronder: werkgelegenheid; economische steun voor het bedrijfsleven, zelfstandigen en de derde sector; het wegnemen van belemmeringen en aanvullende maatregelen om de recessie waarin de Israëlische economie zich bevindt aan te pakken.

De ministeriële commissie moet er voor zorgen dat Israël voorbereid is op een tweede golf van het coronavirus, inclusief het opstellen van een plan om deze uitbraak aan te pakken, mocht deze zich voordoen.


1. Voorzitter – premier

2. Vice-voorzitter – minister van Volksgezondheid

3. Minister van Defensie en plaatsvervangend premier

4. Minister van Financiën

5. Minister van Openbare Veiligheid

6. Minister van Buitenlandse Zaken

7. Minister van Onderwijs

8. Minister van Economie en Industrie

9. Minister van Wetenschap en Technologie

10. Minister van Arbeid, Sociale Zaken en Sociale Voorzieningen

11. Minister van Binnenlandse Zaken

12. Minister van sociale gelijkheid

13. Minister van Verkeer en Verkeersveiligheid

14. Minister van Toerisme

Het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, de procureur-generaal en de directeuren-generaal van het kabinet van de eerste minister, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Financiën worden voor alle vergaderingen van het ministerieel comité uitgenodigd.