Geen beslissingen over nieuwe restricties; Israël verliest controle over het virus

Coronavirus afdeling in een Israëlisch ziekenhuis. Screenshot YouTube

Het coronavirus- kabinet kwam zondag bijeen om een ​​aantal nieuwe restricties op te stellen die bedoeld waren om de verspreiding van het virus over Israël te stoppen. De vergadering eindigde echter zonder overeenstemming, ondanks dat deze plaatsvond tegen de achtergrond van een aanhoudende piek, en een waarschuwing van de Israel Society for Infectious Diseases die zei dat “Israël de strijd tegen het virus aan het verliezen is”.

Nadat de afgelopen nacht opnieuw 76 nieuwe besmettingen in Israël zijn geteld is het aantal patiënten met COVID-19 virus gestegen tot 6.160.

Voorafgaand aan de vergadering had premier Netanyahu nog gezegd dat er nieuwe restrictie zouden komen, waarbij de mogelijkheid om groepen en bijeenkomsten te beperken tot 50 personen.

De vergadering eindigde echter zonder enig concreet besluit en de ministers waren van plan maandag opnieuw bijeen te komen.

De reden hiervoor ligt voornamelijk aan het feit dat geen van de ministers bereid is stappen te ondernemen die de economie zullen schaden.

Minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri bekritiseerde naar verluidt wat volgens hem de “buitensporige eisen” van het ministerie van Volksgezondheid waren, en voegde toe: “Er zijn geen verdere stappen nodig. We moeten maar leren leven met het coronavirus.”

Minister van Financiën, Israël Katz, voegde er naar verluidt aan toe dat hij zich verzette tegen elk besluit dat de economie en de werkgelegenheidscijfers zou kunnen schaden, en dat in plaats daarvan de bestaande regelgeving beter moest worden gehandhaafd.

Wel deelde premier Netanyahu aan het eind van de vergadering mee opdracht te hebben gegeven de tijd die nodig is voor een epidemiologisch onderzoek te beperken tot 48 uur van het moment dat patiënten zijn gelokaliseerd en alle mensen die met hen in contact zijn gekomen, in quarantaine gaan. Hij beval ook dat de tijd vanaf het moment dat een aanvraag voor een test is ontvangen tot de test wordt uitgevoerd en de resultaten worden geleverd, wordt verkort tot 12 uur.

Eerder op zondag schreef het hoofd van de Israel Society for Infectious Diseases, Miri Weinberger in een brief aan de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid dat “het land op het punt stond de controle over de coronavirus epidemie te verliezen”.

Ze waarschuwde in die brief dat niet alleen het aantal gevallen toenam, maar ook de leeftijd van de geïnfecteerden, een aanwijzing dat patiënten zwaarder zouden kunnen worden getroffen.

‘We staan ​​op het punt de controle over de epidemie in Israël te verliezen. We zijn dicht bij het punt van ‘no-return’ waar er sprake zal zijn van massale besmettingen, met ernstig zieke patiënten. Het venster voor effectieve actie wordt gesloten als we begin deze week niet beginnen, zullen we de boot missen en kunnen we zelfs de controle verliezen ‘, schreef Weinberger.

De brief bevatte een aantal aanbevelingen om de verspreiding van het virus onder controle te houden, zo meldde de publieke omroep Kan, waaronder het verbeteren van testen en contact tracering, betere bescherming voor degenen die viruspatiënten behandelen, een inventaris van effectieve geneesmiddelen voor behandeling en een meerjarenplan om te gaan met epidemieën.