Helft Israëlische startup’s door viruspandemie met sluiting bedreigd

Foto Startup Nation.com

De startup motor van Israël is in gevaar. De krachtige economische sector waardoor Israël wereldwijd bekend staat als ‘Startup Nation’ heeft te lijden van de gevolgen van de coronavirus pandemie. De kans is groot dat zonder hulp van de overheid de helft van de startups binnen de komende zes maanden hun deuren zal moeten sluiten.

Een onderzoek dat midden half mei is uitgevoerd onder 414 startup hightechbedrijven in Israël, waarvan de meeste niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben, schetst een complex beeld voor de hele sector. Volgens de enquête, uitgevoerd door de Israel Innovation Authority en IATI, heeft de helft van de respondenten aanzienlijke gevolgen ondervonden als gevolg van de corona viruscrisis en zal zonder overheidshulp de deuren moeten sluiten.

Het feit dat 65% van de startende bedrijven met 1-10 werknemers heeft aangegeven niet langer dan zes maanden door te kunnen gaan, onderstreept het belang van overheidssteun. De urgentie kan ook worden afgeleid uit het feit dat de meeste respondenten aangeven voornemens te zijn steun aan te vragen bij de Autoriteit, met name via het versnelde subsidiekanaal dat onlangs openbaar is gemaakt.

De Israel Innovation Authority blijft de omstandigheden in de hightech-industrie in de gaten houden en zet zich in om instrumenten te bieden om het herstel en de groei van de hele Israëlische economie te ondersteunen.

Van de ondervraagde bedrijven zegt 51% dat ze extra geld hebben aangevraagd bij bestaande investeerders. Hiervan heeft 46% van de investeerders aangegeven nog steeds hun opties af te wegen, 19% heeft aanvullend kapitaal ontvangen en 35% heeft gemeld dat investeerders hebben laten weten geen aanvullende ondersteuning te kunnen bieden.

De helft van de bedrijven die hun banken of financiële instellingen hebben benaderd voor leningen hebben te horen gekregen dat een lening wordt geweigerd, terwijl 30% nog geen antwoord heeft ontvangen.

Ongeveer een kwart van de bedrijven heeft ontslagen gemeld waarvan ongeveer 14% van de bedrijven grootschalige ontslagen melde (meer dan 15% van het personeelsbestand). Deze trend is vooral zichtbaar bij software- en communicatiebedrijven (19% van de bedrijven) en minder bij bedrijven in de gezondheidssector (ongeveer 3-8% van de bedrijven).

Als de omstandigheden aanhouden, heeft 57% van de bedrijven plannen aangekondigd voor uitgebreide ontslagen in de komende zes maanden. Bovendien heeft 71% van de bedrijven gemeld dat ze de werving van nieuw personeel als gevolg van de crisis hebben bevroren.