‘Niet een lockdown maar afstand houden voorkomt dat mensen aan het coronavirus overlijden’

Lockdown in Israël. Screenshot YouTube

Israël heeft gekozen voor een tweede lockdown. Delen van Australië – met name Melbourne – vallen sinds begin augustus onder strikte coronavirusbeperkingen. Regio’s in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben ook de gedeeltelijke lockdown opnieuw ingevoerd.

Maar nieuw onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv, gebaseerd op mobiliteitsgegevens verzameld van iPhone-gebruikers en afgelopen week in voorgedrukte vorm gepubliceerd op de website medRxiv, stelt dat rigoureuze lockdowns mogelijk helemaal geen levens redden.

Volgens de auteurs is de belangrijkste factor voor het terugdringen van de mortaliteit (aantal sterfgevallen) – in tegenstelling tot morbiditeit, het aantal besmettingen – hoe snel maatregelen voor het houden van sociale afstand worden geïmplementeerd.

Een statistische correlatie tussen de ernst van een lockdown en het aantal dodelijke slachtoffers van COVID-19 in het land, werd door hen niet gevonden.

De onderzoekers leggen uit dat “ze hadden verwacht dat er minder dodelijke slachtoffers zouden vallen in landen met een strikte lockdown, maar de gegevens laten zien dat dit niet het geval is”.

“Mobiliteitsgegevens geven aan dat een hermetische lockdown, waarbij iedereen thuis moet blijven, niet nodig is”, zeggen professor Tal Pupko, hoofd van de Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research, en professor Itay Mayrose van TAU’s Faculteit voor Levenswetenschappen. “Wat we nodig hebben, is een snelle implementatie van de sociale afstandsregels.

Pupko en Mayrose keken naar iPhone-gegevens die de mate van mobiliteit aantoonden, zoals het gemiddelde aantal burgers dat per auto reist, op een specifieke dag in elk van de onderzochte OESO-landen. Vervolgens hebben ze die gegevens aangepast aan de omvang van de bevolking en de typische mobiliteitspatronen in dat land.

Vanaf maart was er een algehele afname van de mobiliteit te zien. Wat echter belangrijk was, was de datum waarop een land maatregelen voor het houden van sociale afstand implementeerde.

Mobiliteitsgegevens geven bijvoorbeeld aan dat de tijd die nodig was om op de pandemie te reageren en de ernst van de lockdown vergelijkbaar waren in Israël en Tsjechië. Hoewel Israëls lockdown langer duurde dan die in Tsjechië, bleven de sterftecijfers van de twee landen gelijk.

Een ander voorbeeld is de lockdown in Spanje die langer was en strikter dan de Franse afsluiting, maar toen beide stopten, waren de sterftecijfers in de twee landen ongeveer hetzelfde, aangezien beide rond dezelfde tijd begonnen met het implementeren van sociale afstand.

Bij een vertraging van 7,49 dagen bij het invoeren van maatregelen voor het houden van sociaal afstand, verdubbelde de sterfte, ontdekten de onderzoekers.

“Tijdens de eerste lockdown had Israël hetzelfde sterftecijfer kunnen bereiken met een lockdown die economisch en sociaal minder dodelijk was en waarschijnlijk ook tijdens de huidige lockdown“, zeggen de wetenschappers.

“Landen die snel reageerden met maatregelen om sociaal afstand te houden – niet noodzakelijkerwijs met een strikte lockdown – kwamen uiteindelijk uit de eerste uitbraak met betere resultaten. Zelfs in Zweden, een land dat nooit een lockdown heeft opgelegd, kunnen we zien dat de vroege afname van de mobiliteit, vanaf maart, tot uiting kwam in het sterftecijfer. “

De onderzoekers merken op dat hun studie “puur gebaseerd is op observaties en geen verband houdt met de premissen van een bestaand epidemiologisch model.”

Gil Loewenthal, Shiran Abadi, Oren Avram, Keren Halabi, Noa Ecker en Nathan Nagar van de faculteit Life Sciences van TAU namen ook deel aan het onderzoek. Het artikel is door vakgenoten beoordeeld en geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift EMBO Molecular Medicine.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!