Onderzoek Universiteit van Tel Aviv toont aan dat afstand houden belangrijker is dan lockdown

Screenshot YouTube.

Onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv waarin de gegevens over de mobiliteit van mobiele telefoons en COVID-19-sterftegegevens worden vergeleken, zou verstrekkende beleidsimplicaties kunnen hebben, aangezien het lijkt aan te tonen dat sociale afstand de belangrijkste factor is bij het verminderen van de verspreiding van het coronavirus.

Het peer-reviewed onderzoek, dat werd geaccepteerd voor publicatie in EMBO Molecular Medicine, vergeleek de gegevens verzameld van de mobiele telefoons van iPhone-gebruikers (Apple Mobility Data) met COVID-19-sterftegegevens en ontdekte dat de datum waarop in verschillende OESE landen sociale distantiëring begon de beste voorspeller van het sterftecijfer was in verhouding tot de omvang van de bevolking – met een vertraging van 7,49 dagen-, een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers. Daarentegen werd geen statistische correlatie gevonden tussen het aantal dodelijke slachtoffers en de duur, ernst of zelfs het totale ontbreken van een lockdown in elk land.

De studie werd uitgevoerd door prof. Tal Pupko, hoofd van de Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research, in samenwerking met prof.Itay Mayrose en onderzoeksstudenten Gil Loewenthal, Shiran Abadi, Oren Avram, Keren Halabi, Noa Ecker en Nathan Nagar van TAU’s Faculteit Life Sciences.

“Mobiliteitsgegevens geven aan dat een hermetische lockdown, waarbij iedereen thuis moet blijven, niet nodig is. In plaats daarvan moeten maatregelen om sociale afstand te nemen zo vroeg mogelijk worden ingevoerd ”, zeggen Pupko en Mayrose.

“We hebben aangetoond dat de landen met de laagste sterftecijfers bij de eerste uitbraak van COVID-19 niet de landen waren die de meest hermetische lockdowns oplegden, maar eerder de landen waar de mobiliteit in een vroeg stadium lichtjes afnam.

Nu de regering van Israël overweegt om de huidige tweede lockdown nog verder aan te scherpen, is het belang van ons onderzoek duidelijk: “extreme beperkingen zijn niet nodig, wat we nodig hebben is een snelle implementatie en handhaving van sociale distantiëring,” aldus Pupko en Mayrose.

De onderzoekers verzamelden voor hun studie de cellulaire gegevens die de mate van mobiliteit op een specifieke dag in elk OESO-land weerspiegelden, en normaliseerden de gegevens vervolgens naar de omvang van de bevolking en typische mobiliteitspatronen in dat land. In de winter gaan mensen in koude landen zoals Zweden bijvoorbeeld niet zo vaak de deur uit als mensen in Israël.

De onderzoekers kregen voor elk land op reguliere tijden een mobiliteitsindicator: zoals het gemiddeld aantal burgers dat dagelijks met de auto reist. Vanaf maart 2020 vonden ze een afname van de mobiliteit in alle landen. Deze vermindering verschilt echter van land tot land in overeenstemming met de genomen stappen, van het houden van sociale afstand in Zweden tot hermetische afsluiting in landen als Italië, Spanje en Israël.

Onderzoekers Avram, Abadi en Loewenthal licht toe: “We hadden verwacht dat er minder dodelijke CIVID-19 slachtoffers zouden vallen in landen met een strakkere lockdown, maar de gegevens laten zien dat dit niet het geval is. Dit betekent dat Israël tijdens de eerste lockdown hetzelfde sterftecijfer had kunnen bereiken met een lockdown die economisch en sociaal minder dodelijk was, en waarschijnlijk ook bij de huidige uitbraak.”

Uit de mobiliteitsgegevens blijkt bijvoorbeeld dat zowel de tijd die nodig was om op de pandemie te reageren als de ernst van de lockdown in Israël en Tsjechië vergelijkbaar waren. En hoewel Israëls lockdown langer duurde bleef de uiteindelijke morbiditeit gelijk. In een ander voorbeeld was de Spaanse lockdown langer en strakker dan de Franse, maar toen deze eindigde, waren de morbiditeitscijfers in beide landen ongeveer hetzelfde.

“We ontdekten dat een vroege implementatie van het houden van sociale afstand de belangrijkste factor is”, aldus de onderzoekers. “Landen die snel reageerden met maatregelen om sociale afstand te houden – en dat hoeft niet per se met een strakke lockdown – kwamen uiteindelijk uit de eerste corona-uitbraak met betere resultaten.

Daarentegen werd geen correlatie gevonden tussen morbiditeitsgegevens en de ernst en / of duur van de lockdown. Zelfs in Zweden, een land dat nooit een lockdown heeft opgelegd, kunnen we zien dat de vroege afname van de mobiliteit vanaf maart tot uiting kwam in de morbiditeit.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!