1500 jaar oude inscriptie met de naam “Christus, geboren uit Maria” ontdekt in noord Israël

De steen met de inscriptie “Christus geboren uit Maria”. Foto Tzachi Lang, Israel Antiquities<br />Authority

In het noorden van Israël is een 1500 jaar oude Griekse inscriptie met de naam “Christus , geboren uit Maria” opgegraven, heeft de Israel Antiquities Authority (IAI) in een persbericht bekend gemaakt.

De inscriptie, die was gegraveerd bij de ingang van een indrukwekkend gebouw uit de Byzantijnse of vroege islamitische periode, werd ontdekt door archeologen van de IAI tijdens een opgraving onder leiding van Tzachi Lang en Kojan Haku voorafgaand aan de aanleg van een weg in het dorp et-Taiyiba in de Jizreël-vallei. 

De in steen gegraveerde inscriptie is afkomstig van de omlijsting van een toegangsdeur van wat een kerk lijkt te zijn uit de Byzantijnse periode (eind 5e eeuw).

De structuur waarin de steen werd gevonden. Foto Tzachi Lang, Israel Antiquities Authority

Volgens Leah Di-Segni, een onderzoeker aan het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, zou deze inwijdingsinschrijving zijn gegraveerd tijdens het gieten van de fundamenten van de kerk.

De volledige tekst die ze ontcijferde luidt: ‘Christus geboren uit Maria. Dit werk van de meest godvrezende en vrome bisschop [Theodo] Sius en de miserabele Th [omas] werd gebouwd vanaf het fundament…. Iedereen die binnenkomt, moet voor hen bidden.”

“De inscriptie begroet degenen die binnenkomen en zegent hen,” zei Di-Segni.

Volgens Di-Segni was de formule “Christus geboren uit Maria” bedoeld om kerkgangers te beschermen tegen het boze oog en werd deze formule vaak gebruikt aan het begin van inscripties en documenten uit die tijd.

Theodosius, naar wie de tekst verwijst als de grondlegger van het gebouw, was een van de eerste christelijke bisschoppen. Hij diende als de regionale aartsbisschop – de hoogste religieuze autoriteit van de metropool Bet She’an, waartoe et-Taiyiba behoorde.

De opgraving. Foto Einat Ambar-Armon, Israel Antiquities Authority

“Dit is het eerste bewijs van het bestaan ​​van de Byzantijnse kerk in het dorp et-Taiyiba en het vormt een aanvulling op andere vondsten die getuigen van de activiteiten van christenen die in de regio woonden,” zei Walid Atrash van de Israel Antiquities Authority.

“Overblijfselen van een kerk uit de kruisvaarders periode werden eerder op de locatie blootgelegd. Een klooster dat recenter werd ontdekt door Nurit Feig van de Israel Antiquities Authority en dr. Moti Aviam van het Kinneret College in Kfar Kama is een van een reeks kloosters die onder de jurisdictie viel van de religieuze metropool Bet She’an. “

Studenten van de Hanaton Preparatory School die hielpen bij de opgraving. Foto Einat Ambar-Armon, Israel Antiquities Authority

De inscriptie werd ontdekt tijdens een archeologische opgraving onder leiding van Tzachi Lang en Kojan Haku van de Israel Antiquities Authority, voorafgaand aan de aanleg van een weg in het dorp. Deelnemers aan de opgraving waren onder meer studenten, vrijwilligers en arbeiders uit de lokale gemeenschap.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!