Hezbollah: De ongrijpbare lange arm van Iran – Analyse door Brigitte Wielheesen

Hezbollah leider Nasrallah. Screenshot YouTube

Op oudejaarsdag startte Iraanse en Hezbollah cyber-trollen met een Internationaal offensief ter ere van Iraanse generaal Qassem Soleimani, die op 3 januari 2020 door een Amerikaanse luchtaanval op Bagdad om het leven kwam.

In alle talen van Nederlands tot Hebreeuws zonden de trollen afgelopen week de boodschap dat de Verenigde Staten door de dood op Soleimani een opleving van de islamitische Staat, ISIS veroorzaakte. De trollen uit Libanon en Iran gebruikten de hashtag #Hero. Volgens de berichten op social-media was Soleimani de held die ISIS versloeg. Het is duidelijk dat Hezbollah vanaf de oprichting de organisatie is die wordt gesteund, gefinancierd en geleid door Iran.

Het Iraanse Khomeini-regime richtte in 1982 de Sjiitische Hezbollah op. Ruhollah Khomeini reageerde hiermee op het anti-Israëlische verzet in Libanon. Iran overtuigde haar buurland Syrië, in ruil voor een jaarlijkse subsidie ​​van 9 miljoen vaten Iraanse olie, Iran vrije toegang te geven in het door de Syrië bezette Beka’a-vallei in Libanon. De Beka’a vallei werd hiermee de veilige haven om het anti-Israëlische verzet te organiseren. Iran bracht vijfduizend militairen van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) naar de Libanese vallei om Sjiitische trainingskampen op te zetten. Iran zorgde voor een continue stroom van financiële hulp voor de Sjiitische strijders in Libanon. De IRGC beheerde de trainingsfaciliteiten, de terroristische infrastructuur, de financiële hulp en de politieke steun.

Libanezen in de diaspora en Iran als sponsor

De organisatie ontwikkelde zich tot een uniek fenomeen met politieke, militaire, terroristische en criminele dimensies. Hezbollah hanteert een bedrijfsmodel dat floreert door misdaad door hulp van Libanezen in de diaspora en de back-up vanuit het Iraanse Teheran. Sinds 1992 heeft de Sjiitische geestelijke leider Hassan Nasrallah de leiding over Hezbollah.

Dit artikel gaat in op de relatie tussen Iran als staatssponsor en de terroristische organisatie Hezbollah en hun gezamenlijke internationale expansie.

In Libanon is de Sjiitische partij Hezbollah de meest dominante politieke partij in de Libanese regering. Met haar leger van tienduizenden georganiseerde strijders, een arsenaal van honderdduizenden raketten en een internationaal terreur- en crimineel netwerk dat zich uitstrekt van Latijns-Amerika tot Europa, het Midden-Oosten en Azië is zij de gevaarlijkste actor in het Midden Oosten en Internationaal. Sinds de oprichting heeft de Iraanse staatssponsoring een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van de strategieën van Hezbollah. Hezbollah is hierdoor een integraal onderdeel van de door Iran geleide ‘verzet as’ waarmee Israël, de VS en gematigde Arabische landen worden geconfronteerd.

Hezbollah is de krachtigste gewapende gevolmachtigde van Iran. Om deze reden heeft Iran deze organisatie op grote schaal gebruikt bij gewelddadige acties in het Midden-Oosten en wereldwijd. Een paar voorbeelden: Hezbollah’s betrokkenheid bij de bombardementen op de Amerikaanse ambassade in 1983, de bombardementen op de Israëlische ambassade en het Joodse gemeenschapscentrum in Argentinië in respectievelijk 1992 en 1994, het bombardement in 1994 op AC-vlucht 901 van Keulen naar Panama City, het bombardement in 1996 op de Khobar-torens in Saoedi-Arabië, de moord in 2005 op de Libanese premier Rafiq Hariri (een VN-tribunaal heeft een Hezbollah-agent veroordeeld, maar er is duidelijk bewijs dat anderen erbij betrokken zijn), de terreuraanslag van 2012 op Israëlische toeristen in Bulgarije en nog veel meer gepleegde en verijdelde aanvallen.

Aanslag 1994 op het Joodse gemeenschapscentrum in Argentinië. Screenshot YouTube

In de jaren tachtig en negentig hebben Hezbollah en Iran bombardementen, ontvoeringen en kapingen op Israëlische, Amerikaanse en Europese doelen uitgevoerd van Argentinië tot Libanon en Frankrijk, waarbij honderden slachtoffers vielen. In het begin van de jaren 2000 stopte de groep de operaties buiten het theater in het Midden-Oosten en concentreerde zich op de strijd met Israël. Het afvuren van duizenden raketten op burgerbevolkingscentra in Israël in 2006 waarbij 44 Israëlische burgers (waaronder 19 Israëlische Arabieren) omkwamen, moet ook worden beschouwd als een terreurdaad.

Samenwerking Hezbollah met Israëlische criminelen

In 2010 lanceerden de leiders van Hezbollah en Iran een nieuwe agressieve terreurcampagne. Ze wilden vergeldingsmaatregelen nemen tegen Israël voor de moord op Hezbollah-krijgsheer Imad Mughniyeh in 2008 en op Iraanse nucleaire wetenschappers in de daaropvolgende jaren. Sinds Hezbollah in 2018 door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is uitgeroepen tot werelds meest criminele organisatie zijn de operaties, na expliciete instructies van Teheran om op elke mogelijke manier ‘geld te verdienen’, wereldwijd uitgebreid. Dit gaat zover dat het criminele netwerk van Hezbollah samenwerkt met zowel ISIS-agenten als Israëlische criminele bendes om dit doel te bereiken. 

Uit veiligheidsrapporten blijkt hoe Hezbollah ‘s-werelds grootste drugssmokkeloperaties uitvoeren om hun groeiende buitenlandse overzeese programma te ondersteunen. Hezbollah is prominent aanwezig in Europa en Zuid-Amerika. Frankrijk vestigt heden ten dage het Europese hoofdkantoor van Hezbollah voor witwasoperaties in de drugs- en de wapenhandel. Hoewel het Latijns-Amerikaanse netwerk van Hezbollah (brein door wijlen Imad Mughniyeh) aanvankelijk was gevestigd in het drielandenpunt van Argentinië, Paraguay en Brazilië, hebben de operaties zich steeds meer verankerd in het Venezuela van Nicolás Maduro Moros (2013).

In 2011 wees een onderzoek van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration op de rol van Hezbollah-agent Ayman (Saied) Joumaa. Hij smokkelde ruim 85 ton cocaïne naar de VS om vervolgens meer dan 850 miljoen dollar aan drugsgeld via verschillende dekmantel bedrijven, waaronder de Libanese Canadese Bank te witwassen voor Iran en Hezbollah. Ook wordt Joumaa gezocht voor mensen- en drugshandel in Panama, in Colombia en in West-Afrika. 

Golf van aanslagen

De afgelopen tien jaar hebben geleid tot een golf van aanslagen en moorden. De Iraanse veiligheidstroepen worden onder meer beschuldigd van de moord op een Saoedische diplomaat in Pakistan, een bomaanslag op een Israëlische diplomaat in India en een verijdeld complot om de Saoedische ambassadeur in Washington D.C. te vermoorden. Er zijn meer vermeende complotten van Hezbollah ontdekt. In januari 2012 vond de Thaise politie in een pakhuis in Bangkok chemicaliën voor het maken van bommen tegen Israëlische doelen. De gearresteerde Hezbollah-agent Atris Hussein met zowel Libanees als Zweeds staatsburgerschap verklaarde tegen de Thaise politie niet veel meer dan dat de chemicaliën, waaronder ammonium nitraat niet voor Thaise doelen bestemd waren.

In 2020 exporteerde Hezbollah tonnen van de op amfetamine gebaseerde drug Captagon vanuit Syrië naar Italië. De inbeslagname bestond uit 84 miljoen tablets ter waarde van 1,1 miljard dollar. De internationale misdaad portefeuille van Hezbollah wordt voornamelijk beheerd door Abdellah Safieddine, de neef van Hassan Nasrallah. Safieddine is de gezant van Hezbollah in Teheran. Safieddine houdt samen met Adham Hussein Tabaja toezicht op een uitgebreid netwerk van bedrijven die actief zijn in toerisme, onroerend goed, rundvlees, houtskool, elektronica en bouw, die essentieel zijn voor het witwassen van de criminele inkomsten van Hezbollah. 

Iran en Hezbollah ontkennen categorisch het bestaansrecht van Israël. Hezbollah dient de Iraanse agenda in Libanon, het Midden-Oosten en daarbuiten. Zij heeft terreuraanslagen uitgevoerd in Libanon en  duizenden strijders die vanaf 2012 deelnemen aan de oorlog in Syrië, waardoor het Syrische grensgebied met Israël overwegend Hezbollah is. Hezbollah Strijders vielen Amerikaanse troepen in Irak aan voornamelijk via proxy sjiitische milities. Zij adviseren en trainen de Houthi’s in Jemen en ondersteunen actief ondermijning door sjiitische oppositiegroepen in Bahrein. 

Screenshot YouTube

Een voorbeeld voor de Palestijnen

Nu Hezbollah bijna veertig jaar bestaat, heeft zij de reputaties van ‘De meest effectieve tegenstander van Israël’ en het ‘A-team van terroristen” te zijn. Hezbollah is een van de meest geopolitiek significante gewelddadige niet-statelijke actor. De militaire operaties van Hezbollah hebben een voortdurende druk uitgeoefend op Israël en heeft Palestijnse groepen geïnspireerd om zowel zijn tactieken als organisatorische praktijken na te bootsen. 

Terwijl Libanon lijdt, zijn veel essentiële medicijnen niet verkrijgbaar in reguliere ziekenhuizen en apotheken. Toch bestaat er in Libanon een parallel systeem van gezondheidsfaciliteiten, geleid door Hezbollah waar een volledig spectrum van goedkope, door Iran geïmporteerde medicijnen direct beschikbaar is. Hezbollah gebruikt zijn controle over het Libanese ministerie van Volksgezondheid om systematisch medische fondsen voor eigen doeleinden om te leiden. Libanese ziekenhuizen dicht in de buurt van de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020, die duizenden gewonde slachtoffers van ontploffing behandelden, liepen overheidssteun mis. Het aan Hezbollah gelieerde Al-Rassoul Al-Azam-ziekenhuis, ver van de ontploffings zone, haalde  3,6 miljoen dollar op aan extra financiering . Door het systeem van parallelle geldautomaten, parallelle scholen, parallelle banken, parallelle economieën en parallelle systemen voor het betalen van salarissen profiteert Hezbollah van de ondergang van Libanon. 

Hezbollah eist voortdurende controle over de Libanese ministeries van financiën, volksgezondheid en transport omdat de budgetten en uitvoerende bevoegdheden van deze ministeries de kansen op crimineel gewin vergroten en het witwassen van geld voor Iran. De luchthavens, havens en landsgrenzen van Libanon zijn cruciale knooppunten voor het smokkelen van wapens en verdovende middelen. 

Onvoorwaardelijke staatssteun

De impact van Irans staat sponsoring op de besluitvorming binnen Hezbollah maakt haar tot een buitengewoon capabele organisatie. Vanaf het begin heeft Hezbollah blijk gegeven van succesvolle  aanvallen op machtige vijanden en is zij gedurende drie decennia in het conflict met Israël een effectieve tegenstander. Deze analyse geeft aan dat er twee belangrijke perspectieven zijn met betrekking tot de relatie tussen de terroristische groepering en staat sponsor Iran. Ten eerste heeft de steun van Iran een krachtig indirect effect op de besluitvorming van de niet-statelijke actor Hezbollah. Wanneer staten gewelddadige niet-statelijke actoren een toevluchtsoord en gestage financiële hulp bieden, stellen zij deze organisaties in staat om langetermijnplanning te maken en een langetermijnperspectief in hun strijd te geven. Door salarissen te betalen aan de strijders kunnen zij een grotere mate van professionaliteit ontwikkelen, waardoor de organisatie professioneel wordt. Dit zie je niet alleen bij Hezbollah, maar ook bij Palestijnse organisaties die Hezbollah imiteren.

Door deze continue financiële ondersteuning vanuit een staat kan een deel van het geld ook campagnes financieren ten behoeve van de sociale voorzieningen en welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld het steunen van armlastigen of families van omgekomen strijders etc.  Kortom, door de middelen die Iran ter beschikking stelt, geeft zij fundamenteel vorm aan de creatie van een omgeving waarin terroristische strijders beslissingen nemen. Ten tweede kunnen staats sponsors niet alleen indirect de beslissingen van groepen beïnvloeden door hun professionaliteit en capaciteiten te vergroten, maar ook rechtstreeks hun hulp gebruiken om de strategische beslissingen van gewapende niet-statelijke actoren vorm te geven. In bepaalde gevallen kunnen staten de escalatie van geweld aanmoedigen door de ontvangers van hun financiële steun te dwingen doelen aan te vallen. Iran oefent zo indirecte en directe invloed uit op Hezbollah. 

Het grote gevaar Hezbollah als staat entiteit

Hezbollah is in bijna veertig jaar uitgegroeid tot een professionele, gedisciplineerde, militante, terroristische groepering met een wereldwijd bereik en een enorme oorlogskas. Iran zorgt voor wapens, fondsen, training en strategische leiding. De paramilitaire operaties, het maatschappelijk werk en de politieke macht van Hezbollah hebben een formidabele reputatie verworven in de Arabische wereld en daarbuiten. Het is een militante groep die steeds meer op een staats entiteit gaat lijken. Zij is niet alleen een gevaar voor Israël, de wereld, maar zeer zeker ook voor het bestaansrecht van de staat Libanon.

Brigitte Wielheesen is journalist, politicoloog en gespecialiseerd in Internationale Betrekkingen en Contraterrorisme. Director Strategy and Public Affairs

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!