Overmatig gebruik smartphones leidt tot tandenknarsen en spierpijn

Een nieuwe studie uitgevoerd aan de Maurice en Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine in Tel Aviv heeft uitgewezen dat het overmatig gebruik van smartphones en sociale media kan leiden veel klachten. Slaapproblemen, slaperigheid, vermoeidheid gedurende de dag, tandenknarsen, pijn in de mondspieren en kaken worden genoemd.

Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in het tijdschrift Quintessence International, aldus de Times of Israel.

In een persverklaring leggen Dr. Friedman-Rubin en Prof. Eli leggen uit dat mensen in een tijd leven met een gevoel van FOMO (Fear of Missing Out). De angst om iets te missen en daarom willen ze constant op de hoogte blijven en elk moment weten ‘wat er nieuw is’. Deze behoefte zorgt natuurlijk voor een groeiende afhankelijkheid van mobiele telefoons.

Voor de studie vergeleken de onderzoekers verschillende groepen van in totaal ongeveer 600 deelnemers. Een groep seculiere mensen (smartphonegebruikers) en een groep ultraorthodoxe mensen (van wie de meesten een ‘koosjere’ telefoon gebruiken zonder internetverbinding) namen onder andere deel aan het onderzoek.

De bevindingen van het onderzoek zijn duidelijk: 54% van de seculiere smartphonegebruikers heeft een matige tot hoge incidentie van nachtelijke waken, vergeleken met slechts 20% onder de ultraorthodoxen. Bovendien voelt de helft van de seculiere respondenten (50%) een matige tot hoge mate van stress door de mobiele telefoon, vergeleken met slechts 22% onder de ultraorthodoxen. De verschillen tussen de groepen komen ook tot uiting in de vraag hoe beschikbaar ze vinden dat ze moeten zijn voor hun mobiele apparaten. 45% van de seculiere respondenten antwoordde dat ze een matige tot hoge behoefte hadden om beschikbaar te zijn voor hun telefoons, vergeleken met alleen 20% in de ultraorthodoxe groep.

Het huidige onderzoek heeft een verband aangetoond tussen het overmatig gebruik van smartphones die surfen op sociale apps mogelijk maken en een aanzienlijke toename van de genoemde klachten.

“We zijn natuurlijk voorstander van technologische vooruitgang, maar zoals met alles in het leven, kan overmatig gebruik van smartphones leiden tot negatieve symptomen, en het is belangrijk dat het publiek zich bewust is van de gevolgen die dit heeft voor lichaam en geest,” aldus dr. Friedman.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)