Eli Wiesel: “Zeitgeist” om Joden te Haten

Nobel Prijs Winnaar Eli Wiesel karaktiseert het huidige internationale klimaat ten opzichte van de Joden en Israël als ?in één woord: vijandig?.

Uit een interview in de Jerusalem Post

Hij kwam naar Jeruzalem om deel te nemen aan de Internationale Conferentie over de Holocaust, georganiseerd door Jad Wasjem.
?Waar ik ook ga, voel ik het. Misschien is het niet tegen mij persoonlijk gericht, maar ik voel er de lucht van trillen. Het is overal rondom mij. Het feit dat in Europa het anti-Semitisme zo kwaadaardig en zo luidruchtig en acceptabel is, maakt mij zeer angstig. Het verbale anti-Semitisme in Europa heeft gewelddadige vormen aangenomen,? zij verbranden synagogen. Mijn God, Joden worden op straat aangevallen.Ik merk het zelfs in de brieven die ik krijg. Hoewel zij nog hoofdzakelijk positief blijven, is toch het percentage vijandige brieven drastisch toegenomen. Ik herinner mij niet eerder zulke kwaadaardige beledigingen en zoveel bedreigingen met de dood gekregen te hebben. Het lijkt erop dat het een deel van de ?Zeitgeist? is om Joden de haten. Dit alles betekent voor de Joden dat wij allen samen moeten staan. Er moet solidariteit zijn tussen de Joden in Israël en de Diaspora. Ik accepteer die verantwoordelijkheid. Ik geloof in Joodse verantwoordelijkheid in het algemeen.

Ik geloof niet dat de wortel van het huidige anti-semitische klimaat politiek is. Ik geloof, dat wat wij nu zien het resultaat is van de gebeurtenissen van de 20ste eeuw. Ik vrees dat de haat gedurende een generatie op een afstand is gehouden, maar nooit was uitgeblust. En nu hervindt het zijn kracht. Wat nieuw is in het anti-Semitisme van vandaag, is dat het anti-Semitisme van de eerste helft van de 20ste eeuw hoofdzakelijk beperkt was tot de rechter vleugel. Nu heeft het ook de linker vleugel geïnfecteerd. Het anti-Semitisme van Links vindt zijn oorsprong in de politiek, de wortels van het rechtse antiSemitisme zijn sociaal en godsdienstig. Maar hoewel ik geloof dat we een onderscheid moeten maken tussen anti-Zionisme en anti-Semitisme zie ik ook een anti-Zionisme dat niet anti-Semitisch is of? is het anti-Zionisme soms, zoals vandaag de dag, zo sterk dat het anti-Semitisch is geworden.

Het probleem met het huidige anti-Semitisme in Europa is, dat er veel anti-Israël stemmen gehoord worden in Europa, die Joodse stemmen zijn. Ik ben bang dat daar een niet geringe hoeveelheid achterbaksheid achter schuilt, en dat stoort mij enorm. Voor mij geldt, dat wanneer iemand door het jaar genomen doorgaans achter Israël staat en nu zegt dat hij ?tegen Israël? is, dan kan daar een geloofwaardigheid in die uitspraak zitten. Maar wanneer iemand, en er zijn vele van die mensen, zich nimmer over Israël uitliet in het verleden, en die nu het Jodendom gebruikt om Israël te bekritiseren, dat is verkeerd. Waarom hoorde ik hem nooit eerder??

Op de vraag of Wiesel gelooft dat de Joden alleen staan, antwoordde hij: ?Wij zijn niet alleen, want wij hebben nog altijd Amerika. Onze banden met Amerika rusten op een traditie van gemeenschappelijke waarden van democratie. De bijbelgemeenschappen in het Midden Westen van Amerika hebben Israël zozeer lief, dat het een ware zegen is. De Amerikaanse gehechtheid aan Israël komt ook tot uitdrukking in de diepe betrokkenheid van de Amerikaanse President met Israël. Ik heb vijf presidenten van de Verenigde Staten gekend, en ieder was sterk persoonlijk betrokken bij Israël.? En wat de huidige druk van de Amerikaanse president op Israël betreft, daarover zei Wiesel: Ik geloof niet dat hij Israël bevelen geeft. Hij geeft ons advies. Wanneer zij tegen Israël zeggen: ?Wij begrijpen jullie noden, maar jullie moeten ook de onze begrijpen,? dan bedoelen zij te zeggen: ?Wij hebben onze eigen belangen, namelijk om Sadam Hoessein in Irak omver te gooien, ? help ons dit doel te ber