ANALYSE. De Syrische raketten van vanochtend tonen nieuwe spanningen met Iran

Golan, grens met Syrië . Screencapture Twitter

Er werden vanmorgen vroeg vier raketten vanuit Syrië afgevuurd richting de Golan. Men kan gerust aannemen dat de eerste raketaanval in zes maanden gericht op het noorden van Israël werd uitgevoerd door de Iraniërs.

Deze aanval maakt deel uit van het nieuwe vergeldingsbeleid van Iran gericht op het bestrijden van de “tussenoorlogen” (in-between wars) campagne van Israel Defense Forces, gekenmerkt door gerichte aanvallen die bedoeld zijn om de volgende confrontatie uit te stellen.

Je kan rustig aannemen dat de acties van Israël tegen Iraanse doelen in Syrië in het verleden heel wat schade hebben toegebracht aan de Islamitische Republiek en dat is mogelijk de reden dat de Ayatollah’s hebben beslist dat het genoeg is.

Het is geen geheim dat Iran proxy’s hanteert terwijl het probeert zijn militaire aanwezigheid in afgelegen gebieden van Syrië te vestigen en te verstevigen in een poging een landcorridor te bouwen van Iran via Irak naar Syrië en vandaar naar Libanon.

Om het duidelijk te maken, recente rapporten zeggen dat er nieuwe Iraanse faciliteiten worden gebouwd op de militaire basis in Abu Kamal aan de Iraaks-Syrische grens – faciliteiten die zijn gericht op het transcontinentale vervoer vanuit Iran.

Bovendien zijn er de afgelopen maanden een aantal mysterieuze luchtaanvallen geweest gericht op Iraakse sjiitische milities langs de grens Irak-Syrië. Deze milities worden ondersteund door Iran en bedienen de vitale kruisingen aan de Syrische kant van de grens met Irak.

Door Fox News onthulde satellietbeelden

Fox News publiceerde dinsdagavond satellietbeelden met daarop acht nieuwe bouwprojecten die worden gebouwd in hetzelfde gebied, op de militaire compound van Abu Kamal ook bekend als “Imam Ali”, evenals hangars groot genoeg om vrachtwagens of grote apparatuur in te verbergen.

Het is niet de eerste keer dat de Iraniërs reageren op aan Israël toegeschreven aanvallen. Neem als voorbeeld de verijdelde poging van Iran om met explosieven beladen drones vanaf de Syrische Golan naar Israël te lanceren, een poging die werd gedwarsboomd door de IDF.

Verwacht wordt dat dit patroon zich zal voortzetten, waardoor de spanningen in Noord-Israël zullen toenemen.

De IDF neemt momenteel geen uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen. Dit is te zien aan het feit dat scholen in het noorden vanochtend zoals gewoonlijk werken en boeren ook toestemming krijgen om te werken in gebieden nabij de grens.

Dit laat ons zien dat het leger dit raketvuur op de Golanhoogte vóór de zonsopkomst beschouwt als niets meer dan een “Iraanse routine reactie” op aanvallen toegeschreven aan Israël.

Dit is ook de reden waarom Israël is teruggekeerd naar een beleid van dubbelzinnigheid als het gaat om acties die het leger van tijd tot tijd over de noordgrens uitvoert.