Een derde van de Israelische jongeren gaat niet in dienst

IDF recruten. Foto IDF

Israëlische media berichten dat het aantal jongeren wat niet in dienst gaat toeneemt. Ongeveer 33% van de mannen gaat niet in dienst terwijl 15% hun dienstplicht vroegtijdig afbreekt.

Deze trend is nog ernstiger bij vrouwen, waarvan 44,3% wordt vrijgesteld van militaire dienstplicht. De meeste vrijstellingen worden gegeven wegens psychische redenen. Het aantal aanmeldingen voor gevechtseenheden is ook gedaald van 81% in 2011 naar 65% in 2018.  

Onder seculiere Israëliërs nam het aantal vrijstellingen wegens psychische aandoeningen toe met 29% van 1625 naar 2097.  Onder ultraorthodoxe mannen steeg de toename vrijstellingen wegens psychische aandoeningen met 49% van 262 naar 391.

Het Israëlische leger zegt niet te geloven dat een derde van de Israëlische jongeren met psychische problemen kampt. De verwachting is dat de toename van psychische aandoeningen eerder is te wijten aan een gebrek aan motivatie om te dienen in het leger. Volgens de beschikbare gegevens zijn er in totaal  4500 Israëliërs vrijgesteld van militaire dienst, 44,7% daarvan is ultraorthodox, 46,6% seculier en 8.7% komt uit het religieus-Zionistische kamp.

Vrijstelling van militaire dienst in Israël valt onder de Israëlische wet op de veiligheidsdienst. Deze wet staat vrijstelling toe van rekruten op basis van medische of psychologische redenen, zwangerschap, geloofsovertuiging en gewetensbezwaren.