2700 jaar oud regeringscentrum ontdekt bij opgravingen in Jeruzalem

De opgravingen van de Antiquities Authority op de site uit de Eerste Tempelperiode zijn indrukwekkend. Foto IAA

Tijdens opgravingen in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem is een groot, 2700 oud, regeringscentrum ontdekt uit de tijd van Koninkrijk van Juda. Hierbij is een van de grootste collecties zegelimpressies aan het licht gekomen bij een groot openbaar belastinginning- en opslagcomplex uit de Eerste Tempelperiode.

Een aanzienlijk administratief opslagcentrum uit de tijd van Koningen Hizkia en Manasse (8e eeuw tot het midden van de 7e eeuw voor de gewone jaartelling) is onlangs blootgelegd bij archeologische opgravingen in de wijk Arnona in Jeruzalem. De opgraving wordt uitgevoerd door de Amerikaanse ambassade en de Israel Antiquities Authority en staat onder beheer van de Moriah Jerusalem Development Corporation voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk.

Luchtfoto. Foto Assaf Peretz Israel Antiquities Authority

Bij de opgravingen op deze locatie is een ongewoon grote constructie uit concentrische muren van bewerkte stukken bloksteen gevonden. Van bijzonder belang zijn de 120 gevonden pot handgrepen met zegelafdrukken die het oude Hebreeuwse schrift bevatten.

Veel van de handvatten dragen het opschrift “LMLK” – (behorend) tot de koning – met de naam van een oude stad, terwijl andere de namen bevatten van hoge functionarissen of rijke individuen uit de Eerste Tempelperiode. Het is een van de grootste en belangrijkste collecties zegelafdrukken die ooit zijn gevonden bij archeologische opgravingen in Israël.

Archeoloog van de Israel Antiquities Authority Natan Ben-Ari. Foto IAA

Volgens Neria Sapir en Nathan Ben-Ari, directeuren van de opgravingen namens de Israel Antiquities Authority, “is dit een van de belangrijkste ontdekkingen uit de periode van de koningen in Jeruzalem van de afgelopen jaren. Op de locatie die we hebben opgegraven, zijn er tekenen dat de overheid niet alleen de voedselvoorziening beheerde maar ook verdeelde, niet alleen tijdens tekorten, maar ook landbouwoverschotten beheerde waardoor grondstoffen en rijkdom werden vergaard.”

Archeoloog van de Israel Antiquities Authority, Neria Sapir . Foto IAA

Uit de bewijzen blijkt dat op deze locatie de belastingen op een ordelijke manier werden geïnd voor landbouwproducten zoals wijn en olijfolie. De site domineerde ooit grote landbouwpercelen en boomgaarden van olijfbomen en wijnstokken, waaronder agrarische industriële faciliteiten zoals wijnpersen voor het maken van wijn.

De site wordt gedateerd uit een periode die in de Bijbel wordt beschreven als een tijd van omwentelingen zoals die van de Assyrische veroveringscampagne – onder bevel van koning Sanherib in de dagen van koning Hizkia.

Het kan zijn dat de economische bepalingen van de regering, aangegeven door de zegel, verband houden met deze gebeurtenissen, maar uit de opgraving bleek ook dat de site actief bleef na de Assyrische verovering. Bovendien bleek uit de reeks gestempelde zegels dat het belastingstelsel in deze periode ononderbroken bleef.

Het is interessant op te merken dat een deel van de voorraad pot handgrepen een inscripties hebben met de namen van hoge ambtenaren en rijke personen uit het koninkrijk Juda – Naham Abdi, Naham Hatzlihu, Meshalem Elnatan, Zafan Abmetz, Shaneah Azaria, Shalem Acha en Shivna Shachar.

Deze namen verschijnen op de handgrepen van de voorraadpotten uit verschillende locaties in het koninkrijk Juda en getuigen van de elitepositie van degenen wier namen op de potten zijn gedrukt. Er wordt vanuit gegaan dat dit hoge ambtenaren zijn die de leiding hadden over specifieke economische gebieden, of misschien wel rijke individuen in die tijd – degenen die grote landbouwgronden bezaten, de economie van hun district aandreven en privézegels bezaten.”

Zegel impressies en figuren. Foto Yaniv Berman IAA

De archeologen stellen ook dat het grote aantal zegelafdrukken op de locatie duidelijk aangeeft dat er in het laatste deel van het Koninkrijk Judah overheidsactiviteiten plaatsvonden in het gebied ten zuiden van de stad van David. Het is ook mogelijk dat deze overheidsactiviteiten verband hielden met de nabijgelegen locatie van Ramat Rachel, waar het paleis van de koningen van Juda stond en een administratief centrum was.

Zegelimpressie. Foto Yaniv Berman-IAA

De meeste blootgelegde zegelafdrukken bevatten de oude Hebreeuwse letters “LMLK”. Deze afdrukken worden gekenmerkt door een zonneschijf, geflankeerd door twee vleugels. Boven de zonneschijf verschijnt het woord ‘aan de koning’ en eronder een van de vier steden in het koninkrijk Juda: Hebron, Ziph, Socho of Mmst.

Sapir en Ben-Ari zeggen dat, terwijl de identificatie van Hebron, Ziph en Socho kan worden geïdentificeerd met bekende oude steden in Judea in het gebied rond Hebron is de identificatie van Mmst nog steeds controversieel.

Zegel impressie . Foto Yaniv Berman – IAA

In de oudheid was, om onbekende reden, het grote gebouw op de site, bedekt met een enorme stapel vuurstenen die een kunstmatige heuvel vormden van 20 meter hoog en zich uitstrekten over 7000 vierkante meter. Zelfs vandaag onderscheidt deze enorme stapel stenen zich van de omliggende heuvels en is deze van grote afstand zichtbaar.

De vindplaats op de heuvel. Foto IAA

Volgens de onderzoekers zijn “deze kunstmatige stenen heuvels op verschillende locaties in Jeruzalem geïdentificeerd en vormen een fenomeen aan het einde van de Eerste Tempelperiode. De heuvels wekken sinds het begin van archeologisch onderzoek in het gebied de nieuwsgierigheid en fascinatie op van Jeruzalem-onderzoekers. Desalniettemin blijft de reden voor de enorme inspanning die is geleverd om ze over vele hectares te stapelen een onopgelost archeologisch mysterie.

Een andere vondst die het karakter van die periode belicht, is een verzameling beeldjes, eigenlijk kleibeeldjes. Volgens archeologen Sapir en Ben-Ari zijn “sommige beeldjes ontworpen in de vorm van vrouwen, ruiters of als dieren. Deze beeldjes worden meestal geïnterpreteerd als objecten die worden gebruikt in heidense aanbidding en afgoderij – een fenomeen dat, volgens de Bijbel, heerste in het Koninkrijk Juda.”

Afbeelding van een beeldje. Foto IAA

De onderzoekers voegden eraan toe dat “het erop lijkt dat kort nadat de locatie was verlaten, tijdens de vernietiging van het koninkrijk Juda in het jaar 586 voor de gewone jaartelling en de Babylonische ballingschap, de locatie opnieuw in gebruik werd genomen en de administratieve activiteit werd hervat.

Gedurende deze tijd was de overheidsactiviteit op de locatie verbonden met de provincie Judea bij de terugkeer naar Zion in 538 voor de gewone jaartelling onder auspiciën van het Perzische rijk, dat toen over het hele oude Nabije Oosten en Centraal-Azië regeerde.”

Volgens de archeoloog Yuval Baruch is de opgraving in Arnona de belangrijkste vindplaats over de geschiedenis van de laatste dagen van het koninkrijk Juda en de terugkeer naar Zion decennia na de vernietiging van het koninkrijk.

De locatie sluit aan bij een aantal andere belangrijke plekken die zijn ontdekt in het gebied van Jeruzalem en die vanaf het hoogtepunt tot de vernietiging ervan waren verbonden met het gecentraliseerde administratieve systeem van het koninkrijk Juda.

De Israel Antiquities Authority en de Israel Lands Authority erkennen het belang van de vindplaats en de uniekheid ervan en werken samen om het te behouden en te integreren in het nieuwe wijkplan.

Dit maakt deel uit van de IAA-trend van duurzame ontwikkeling die archeologische opgravingen beschouwt als een hulpbron die moet worden bewaard en gepresenteerd aan het publiek als onderdeel van lokaal erfgoed, en niet alleen als een academisch studiegebied. “