Israël start klinische proef met uit plasma verkregen COVID-19 medicijn

Foto Kamada

Artsen van het Hadassah Universitair Medisch Centrum in Jeruzalem rapporteren veelbelovende vroege resultaten van een klinische studie waarin ze COVID-19-patiënten behandelen met immunoglobuline (IgG), afgeleid van het bloedplasma met hoge concentraties antilichamen van herstelde coronavirus patiënten.

Het serum wordt bereid door het biofarmaceutische bedrijf Kamada uit Rehovot.

Volgens dr. Yaron Ilan, hoofd interne geneeskunde aan het Hadassah University Medical Center, hebben drie patiënten het serum al gekregen en maken ze het goed. De eerste patiënt vertoonde een snel klinisch herstel nadat hij eerder in een matige toestand verkeerde, en kon al heel snel naar huis, de andere twee patiënten zijn inmiddels ook thuis.

Ilan benadrukte dat deze experimentele behandeling, hoewel zeer bemoedigend, zich in een vroege fase bevindt.

Dr. Zeev Rotstein, directeur-generaal van Hadassah Medical Center, was een van de initiatiefnemers van de inzameling van bloedplasma van herstelde coronavirus patiënten. Hij onthulde op 12 augustus aan de Jerusalem Post dat Hadassah zal helpen bij het testen van een door Rusland ontwikkeld vaccin tegen coronavirus.

Rothstein merkte op: “Ik weet niet of het beginnersgeluk is, maar we zijn erg enthousiast. Het is verbazingwekkend dat een arts zo’n verbetering in zeer korte tijd ziet.”

Rothstein zei dat hij “voorzichtig probeert te zijn”, aangezien hij teleurgesteld was door enkele behandelingen die eerder werden aangeprezen voor het coronavirus, maar voegde eraan toe: “Als onderzoeken de efficiëntie aantonen die we verwachten, zal dit niet alleen de situatie van de patiënt verbeteren,maar ook de houding ten opzichte van het coronavirus in Israël en in de wereld veranderen.”

De afgelopen drie maanden heeft Hadassah met behulp van ultraorthodoxe gemeentelijke organisaties bloedplasma ingezameld van herstelde patiënten.

“In totaal zullen 12 in aanmerking komende patiënten worden aangemeld en binnen 10 dagen na de eerste symptomen Kamada’s product in een enkele dosis van 4 g ontvangen. Patiënten worden 84 dagen gevolgd. Tegelijkertijd is Kamada van plan om het potentieel van zijn IgG-product om de Covid-19 ziekte te voorkomen bij gezonde proefpersonen die risico lopen, in een afzonderlijke studie verder te onderzoeken.”

Deze mijlpaal maakt deel uit van de wereldwijde samenwerkingsovereenkomst die in april 2020 tot stand is gekomen tussen Kamada en haar partner Kedrion Biopharma voor de ontwikkeling, productie en distributie van een van plasma afgeleid immunoglobulineproduct als mogelijke behandeling voor COVID-19.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!