Het bewijs: Nederland betaalde salaris Palestijnse terrorist

De door Nederland betaalde Palestijnse terrorist Samer Arbid. Foto via NGO Monitor.

Al eerder hebben wij aandacht besteed aan het feit dat de Nederlandse regering Palestijnse ngo’s financiert die banden hebben met Palestijnse terreurorganisaties en dat zullen wij blijven doen totdat de regering deze zaak tot op de bodem heeft uitgezocht.

Een paar dagen geleden plaatsten wij bijvoorbeeld een video van Honestreporting, waarin duidelijk werd gemaakt dat de Palestijnse terrorist Samer Arbid “salaris’ ontving uit Nederland.

De Nederlandse regering, bij monde van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt al jaren schriftelijk op de hoogte gehouden van de onderzoeken die door NGO Monitor worden uitgevoerd naar Palestijnse organisaties die banden hebben met internationaal erkende terreurorganisaties.

Het antwoord dat NGO Monitor te horen kreeg is altijd geweest dat er ‘onvoldoende bewijs’ was of dat de beschuldigingen ‘te vaag’ zouden zijn.

Op 10 oktober 2019 schreef NGO Monitor een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, waarin hij op de hoogte werd gesteld dat de Union of Agricultural Work Committees (UAWC), een Palestijnse niet-gouvernementele organisatie (NGO), nauw verbonden is met de door de EU op de lijst geplaatste terreurgroep Popular Front for the Liberation of Palestine, de Marxistisch-leninistische PFLP.

Op 21 juni 2020 schreef NGO monitor opnieuw een brief aan minister Blok, waarin opnieuw melding werd gemaakt dat Samer Arbid, de accountant van de UAWC en voorheen ‘de financiële man’, binnenkort in Israël terecht zal staan voor het leiden van een PFLP-terreurcel die in augustus 2019 een bomaanslag uitvoerde, waarbij de 17-jarige Rina Shnerb werd gedood en haar vader en broer ernstig werden gewond.

Minister Kaag had op 21 juli dit jaar laten weten dat ‘financiering voorlopig wordt opgeschort’. Van de toegezegde 11 miljoen euro was inmiddels al 10,4 miljoen euro aan de UAWC overgemaakt.

Ook de Tweede Kamerleden Voordewind (ChristenUnie), Weverling (VVD), Van der Staaij (SGP) en De Roon (PVV) hebben vragen gesteld aan minister Kaag, waarbij het antwoord van de minister luidde:

Allereerst maakten de personen in kwestie geen onderdeel uit van de project management unit (PMU), die verantwoordelijk was voor de uitvoering van het door Nederland gefinancierde project, inclusief het beheer van de Nederlandse bijdrage. Daarnaast waren er op basis van het Nederlands toezicht op UAWC geen aanwijzingen dat UAWC en de partners in het consortium de Nederlandse bijdrage anders hadden
gebruikt dan zoals was overeengekomen voor het ondersteunen van Palestijnse boeren in Area C om hun landbouwgronden effectiever te beheren en daarmee de voedselzekerheid te verbeteren. Voorts waren – en zijn – beide personen verdachten, van wie de betrokkenheid bij de bomaanslag nog moet worden vastgesteld door een rechter.
In juli 2020 is tijdens een archiefonderzoek in het kader van de beantwoording van Kamervragen, gebleken dat beide personen een gedeelte van hun salaris ontvingen als onderdeel van de overheadkosten van het door Nederland gefinancierde programma met UAWC. Tevens beschikten beiden in 2017 – ten behoeve van de uitvoering van het project – over een pasje van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Op basis van dit archiefonderzoek is op 9 juli jl. direct besloten om verdere betalingen aan UAWC aan te houden. Omdat zorgvuldig handelen op dit punt uiterst belangrijk is heb ik besloten om een extern onderzoek te laten verrichten naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC en de wijze waarop UAWC invulling geeft aan het eigen beleid dat medewerkers politiek niet actief mogen zijn, alvorens een besluit kan volgen over de verdere samenwerking met UAWC
.”.

Op een vraag van het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) “waarom de UAWC wordt gestraft terwijl haar medewerkers nog niet zijn veroordeeld”, antwoord de minister:

Het kabinet wil een extern onderzoek laten uitvoeren dat naar de vraag gaat kijken of er sprake is van banden tussen UAWC en PFLP, en het personeelsbeleid van UAWC, zoals toegelicht in de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nrs. 3571 en 3572. Daarmee wil Nederland meer duidelijkheid scheppen, en kijken of er bepaalde lessen getrokken moeten worden voor de toekomst.

Nou mevrouw Kaag en haar activisten op het ministerie van Buitenlandse Zaken, u kunt zich de moeite besparen!

Op 30 augustus 2020 gaf de PFLP het antwoord, naar aanleiding van het overlijden van de moeder van Samer Arbid.

In een online gedeeld persbericht deelde de PFLP mee:

“Het Popular Front rouwt om de dood van Alice Razzouq, de moeder van de gevangen commandant Samer Arbid, een van de helden van de Poppin-operatie”

De Poppin-operatie was de bomaanslag waarbij Rina Shnerb werd gedood.
Persbericht van de Marxistisch-Leninistische terreurorganisatie PFLP.

De PFLP geeft zelf toe dat Samer Arbid een van hun terreurcommandanten was in de periode dat hij salaris ontving van de Nederlandse regering. Wij willen weten welke andere Palestijnse terroristen door Nederland werden of worden betaald en hoeveel mensen met financiële steun van de Nederlands belastinggeld mogelijk zijn vermoord.

Mede naar aanleiding van onze publicaties, die je o.a. hier en hier en hier kunt vinden, werd er door de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 3 september 2020 schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag.

Gisteren, op 8 september, stuurde minister Kaag haar schriftelijke antwoorden aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Daarin schrijft de minister onder meer:

“Het is belangrijk om de vraag over mogelijke banden tussen UAWC en PFLP duidelijk beantwoord te krijgen, met een rapport van een onafhankelijke partij, gebaseerd op controleerbare informatie, om daarmee de vragen die bij het kabinet, uw Kamer en de familieleden te kunnen beantwoorden. Daarom heb ik besloten om een extern onderzoek in te stellen, dat de hele samenwerkingsperiode met UAWC van 2007 tot 2020, zal beslaan, naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC en de wijze waarop UAWC invulling geeft aan het eigen beleid dat medewerkers politiek niet actief mogen zijn, zoals aangekondigd in onze Kamerbrieven van 20 juli 2020. De Nederlandse bijdrage aan UAWC is opgeschort totdat dat onderzoek is afgerond.”

Onderzoeken, onderzoeken en onderzoeken naar banden tussen UAWC en het PFLP, terwijl het PFLP op 30 augustus – voorzover dat nog niet duidelijk was – nota bene zelf bekend maakte dat Samer Arbid niet zomaar een supporter is van club, maar een terreur-commandant van de PFLP, die de bomaanslag zelf heeft uitgevoerd.

Het antwoord dat “de Nederlandse bijdrage aan UAWC is opgeschort totdat dat onderzoek is afgerond”, is naar onze mening een dooddoener, omdat, zoals wij hiervoor al schreven, van de toegezegde 11 miljoen euro al 10,4 miljoen is betaald.

Zoals wij eerder schreven, stuurde de Palestijnse organisatie Addameer op 31 augustus een brief aan de Nederlandse regering met het dringende verzoek de stopgezette betalingen zo snel mogelijk te hervatten.

In die brief werd met name de UAWC genoemd die “te lijden heeft onder een lastercampagnes van de Israëlische regering en anderen, terwijl ze zulk goed werk doen.”

Wij zijn benieuwd hoeveel bewijs de Nederlandse regering nog wil zien voordat ze begrijpen dat miljoenen aan Nederlands belastinggeld via Palestijnse ngo’s terecht komt bij Palestijnse terreurorganisaties en terroristen.

Lees ook:

Nederland financiert Palestijnse anti-Israël organisatie in Gaza

Opgedoken video laat banden door Nederland gefinancierde Palestijnse NGO’s en terreurgroep PFLP zien

Pieter Omtzigt gaat kamervragen stellen over Nederlands geld naar Palestijnse terroristen

Nieuwe podcast van Joop Soesan met Olga Deutsch van NGO Monitor

Minister Kaag schort financiële steun aan Palestijnse hulporganisatie op

Palestijnse NGO’s weigeren EU hulp omdat ze hun banden met terreurorganisaties willen behouden

Khalida Jarrar, de Palestijnse politicus die terrorist werd

Banden tussen terreurorganisaties en BDS onthult na arrestatie terroristen op Westbank

Opnieuw een lid van de terreurgroep opgepakt die Rina Shnerb vermoorde (video)

Shin Bet heeft Palestijnse terreurcel van 50 man opgepakt; moordenaars van Rina Shnerb

President Rivlin op condoleance bezoek bij de Shnerb familie

Speurtocht moordenaars van Rina Shnerb gaat door, drie man opgepakt voor ondervraging

Honderden bij begrafenis 17-jarige Rina Shnerb

Dochter (17) overleden, vader en zoon ernstig gewond bij terreuraanslag Israel

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!